Nyheter

Regnskap Norge advarer mot mva-kaos på elbiler
Å innføre mva. på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye elbiler vil skape utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny fagbok: Utsatt skatt-modellen
Regnskap Norges kursleder gjennom mange år, Jan Sørbø, har skrevet bok om midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen foreslår å forlenge koronatiltak i arbeidslivet ut året
Regjeringen foreslår å forlenge koronaordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende ut 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høyesterett om transaksjonskostnader – tilbake til start
Høyesterett har avsagt en ny dom om fradragsretten for mva. på transaksjonskostnader. Etter mange hypoteser om hva som gjelder på dette området, synes dommen å bringe oss tilbake til lovens grunnleggende vilkår for fradragsrett.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: – Bedrifter som ikke leverer på bærekraft kan forsvinne
Sjefen i Revisorforeningen er sikker i sin sak; bærekraft er et konkurransefortrinn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny standard for bærekraftsrapportering utvider tjenestepekteret til regnskapsbransjen
– Regnskapsførerne fører allerede det finansielle regnskapet for kundene. Hvorfor ikke også føre regnskap over ikke-finansiell informasjon, spør Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hurdalsplattformen – Ap og Sps regjeringserklæring
Ap/Sps nye regjeringsplattform (Hurdalsplattformen) løfter frem forenklinger og rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter som en satsning. Samtidig varsles økt skattetrykk på formue og høyere inntekter, mens inntektsskatten skal reduseres for de med inntekter under 750 000 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge om regjeringserklæringen: – Viktige løfter om forenkling, men bekymringsfull varsel om nye byrder
I den nye regjeringsplattformen legges det vekt på forenkling for næringslivet, med forpliktelser om å redusere næringslivets kostnader med 11 milliarder kroner innen 2025.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2022: Momsplikt for akupunktører – unntak for naprapater og osteopater
Det legges opp til alminnelig mva-plikt på akupunktur, samt et kronglete og delvis midlertidig unntak for osteopater og naprapater.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2022: Endringer på lønn- og HR-området
Midlertidig feriepengeordning, endring i differensiert arbeidsgiveravgift, avvikling av særregler om dagpenger og unntak fra begrensning for arbeidsavklaringspenger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 og 3 - husk søknadsfristen 15. oktober
Søknadsfristen 15. oktober 2021 gjelder tilskuddsperioder fra september 2020 til og med juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag til statsbudsjett 2022: Skatte- og avgiftsopplegget
Redusert skatt på arbeidende kapital samt ny opsjonsskatteordning er noe av det regjeringen foreslår. Her er vår oppsummering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen forvansker forenklingen for næringslivet
I statsbudsjettet for 2022 foreslås bevilgninger til et register som innebærer nye administrative byrder for næringslivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Flere koronatiltak er avviklet fra og med 1. oktober 2021
Nå som vi går tilbake mot «normale» tider avsluttes flere koronatiltak.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: – En stille krig mellom regnskap-, bank- og softwarebransjen
Intunor-sjefen beskriver en krig mellom tre bransjer. Han mener regnskapsførerne stiller svakt i kampen mot bankene og ERP-systemene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Stadig behov for forenkling!
Debattantene under Forenklingskonferansen var enige om at god samhandling er viktig for vellykket digitalisering i det offentlige, og at de som berøres må involveres i lovgivningsprosessene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatering – Lav sats i mva-meldingen for 5. termin 2021
Regnskap Norge har fått opplyst at det ikke skal komme feilmelding når avgiftsbeløpet i post 5 baserer seg på to mva-satser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge effektiviserer fagsupporten
Fra og med 4. oktober tar vi imot henvendelser til fagsupporten vår via et webskjema.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge advarer: Fare for inndragning av flere hundre millioner koronakroner
Nærmere 2 500 bedrifter risikerer å måtte tilbakebetale koronastøtte som følge av at de ikke har oppfylt kravet om å sende inn bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tilskuddsordning innreisekarantene - husk søknadsfristen 30. september
Søknadsfristen 30. september 2021 gjelder tilskuddsperiodene mellom 1. november 2020 - 30. april 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges
Særreglene som forlenges får i første omgang varighet ut oktober 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 3 - kravet til omsetningsfall økes til 40 %
Endringen får virkning for september-oktober 2021, som er den siste perioden kompensasjonsordningen vil virke.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny regjering må fullføre revidering av forskriften om hjemmekontor
For små og mellomstore bedrifter kan rettigheter rundt fysisk arbeidsmiljø på hjemmekontor bli økonomisk utfordrende.   
Nyhet fra Regnskap Norge
Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent
Den midlertidige lave satsen endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Bransjen bør være oppmerksom på de praktiske utfordringene dette medfører.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: VIEW Ledger-sjefen om regnskapsbransjens utvikling
Sjefen i VIEW Ledger er sikker i sin sak; bransjen må innføre fastpris, regnskapsføreren må ta mer plass og eie rådgiverrollen – også når det gjelder bærekraft.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler
Enkelte særregler om permittering og dagpenger forlenges frem til 1. november i år.
Nyhet fra Regnskap Norge
Enda viktigere å innrapportere pensjon riktig!
Informasjon og råd til arbeidsgivere om pliktig innrapportering av tjenestepensjon etter endringen i januar i år.
Nyhet fra Regnskap Norge
1 100 deltok på Norges viktigste regnskapskonferanse
Rekordmange deltakere samlet seg onsdag på Overskudd 2021 for faglig påfyll, inspirasjon og kompetanseheving.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bransjeprisen Årets Overskudd 2021 til Yassin Azari
Yassin Azari, COO og partner i ECIT Hønefoss, mottok prisen under regnskapskonferansen Overskudd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager
Kalkulatoren er nå oppdatert med tilskuddsperioden juli og august 2021. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. I denne artikkelen finner du i tillegg avtalemaler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets Overskudd 2021: Her er finalistene!
Kundeorientering, teknologiforståelse og gode ideer som gjennomføres er stikkord som kjennetegner årets finalister.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Formuesskatt svekker små og mellomstore bedrifter
For at små og mellomstore bedrifter skal fortsette å eksistere, så må det gjøres noe med formuesskatten på arbeidende kapital, sier ukens gjest Julie Brodtkorb.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 - regnskapsfører får ikke automatisk tilgang til purringer
For foretak som mangler bekreftelse, er det kun foretakene selv som mottar purringen i Altinn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene
Årsaken skyldes økt pågang og manglende kapasitet hos Brønnøysundregistrene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet
Utvalget skal foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2021
11. oktober og 6. desember er de sentrale datoene i år.
Nyhet fra Regnskap Norge
MVA-meldingen blir ny fra 2022
Fra 2024 foreslås det i tillegg å utvide rapporteringsplikten til et omfang vi aldri har sett maken til. 800 millioner transaksjoner skal rapporteres til Skatteetaten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte
(Oppdatert 09.09.21) Foretak som ennå ikke har fått bekreftet søknad om kompensasjon fra enten regnskapsfører eller revisor, vil motta purring i Altinn i uke 37.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søk om lønnsstøtte fra 1. september
Arbeidsgivere kan søke om støtte for perioden 15. mars til 30. juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Regnskapsforetak får store hvitvaskingsbøter
Flere regnskapsførerforetak kan få bøter fra Finanstilsynet for manglende oppfølging av hvitvaskingsloven. Ukens gjest synes loven er for komplisert.
Nyhet fra Regnskap Norge
Vil heve grensen for revisjonsplikt
Forslaget om å heve grensen gjør at flere små aksjeselskaper kan spare ressurser ved å fravelge revisjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 - husk å sende inn bekreftelse!
Dersom bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører ikke sendes inn, vil det bli sendt ut krav om tilbakebetaling.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge med i referansegruppe for Skatteutvalget
Gruppen vil bidra med sine synspunkt til skattesystemet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kursmenyen 2021 – hvilke kurs bør du ta?
Koronatid, lovendringer og hvitvaskingstilsyn. Hva bør etterutdanningen inneholde i år?
Nyhet fra Regnskap Norge
Lang saksbehandlingstid i Brønnøysund
Særlig uheldig at selskaper settes på hold under pandemien.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Spar penger ved å drive bærekraftig
60 % av CO2-utslippene i Europa stammer fra SMBene. NSRS gjør det enkelt for de små å drive bærekraftig.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Gode rutiner gir god likviditet
Har du opplevd at en regning har gått til inkasso? Eller har du hatt en kunde som ikke har betalt for seg og derfor sendt fakturaen til inkasso? Gode rutiner gjør det lettere å få betalt, mener ukens gjest.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 3 – ordningen videreføres i to nye perioder
Kompensasjon ytes også i perioden juli - oktober, men trappes ned.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bli med på Forenklingskonferansen 2021
Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen arrangeres digitalt 30. september.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hør på podkast i sommer
Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppfordring: Hvem skal du nominere til Årets Overskudd?
Hva kreves, hvem vi ser etter – og hvorfor har vi denne prisen?
Nyhet fra Regnskap Norge
Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året.
Nyhet fra Regnskap Norge
Angivelse av rabatter i salgsdokumentet
Når rabatter angis i ett beløp, må det klart fremgå hvilke varelinjer rabatten gjelder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift når det tas i bruk
De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer for permitteringsperioden og koronarelaterte sykepenger og omsorgspenger
Permitteringsperioden tilbakestilles og særregler for sykepenger og omsorgspenger videreføres.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slutt for rettsrådmonopolet
Proposisjonen til Norges første advokatlov er fremlagt. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sommeren er høytid for svindel og feilutbetalinger
Vær oppmerksom når kunden mener det haster å få betalt regningene. Da kan du være i ferd med å bli lurt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Pass opp for svindel i sommer!
Sommeren er høytid for såkalt direktørsvindel. Ukens gjest forteller deg hva du skal være obs på når svindlerne slår til.
Nyhet fra Regnskap Norge
Resultater kvalitetskontrollen 2020
Kontrollresultatene viser fremgang, både for ordinære kontroller og etterkontroller. Kvalitetsutviklingen har fortsatt, også under korona.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra skatteetaten i sentrum til skattyters behov i fokus
Her er skattedirektørens innlegg på Regnskap Norges årsmøte 2021 – om etatens planer og hva de er opptatt av.
Nyhet fra Regnskap Norge