Nyheter

Revidert nasjonalbudsjett 2021 – kompensasjonsordninger forlenges
Støtteordningene for næringslivet foreslås forlenget, og insentivene i ordningene foreslås forbedret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Krisetiltak knyttet til lønn og HR i revidert nasjonalbudsjett 2021
Regjeringen vil normaliserepermitteringslengen, og foreslår å forlenge ordninger knyttet til sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021
Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats, forlengelse av unntak fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati, samt skattelette for pensjonister og justeringer av reglene om kildeskatt på renter og royalty er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattepliktige naturalytelser – oppdateringer og endringer
Skattedirektoratet har oppdatert sin spørsmål- og svarside med eksempler på bruk av reglene for naturalytelser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Digitalisering, konsolidering og bærekraftsrapportering
Hvordan beskriver ukens gjest regnskapsbransjen? Sexy! Digitalisering, konsolidering og bærekraftsrapportering er tema når Ronny Thomas Jenssen i Sparebank 1 Regnskapshuset gjester Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Et steg nærmere utsatt årsregnskapsfrist
Finansdepartementet har avgitt proposisjon til Stortinget som følger opp det tidligere høringsforslaget om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ikke levert årsregnskap 2019 – tvangsoppløsning iverksettes 11. juni 2021
Aller siste frist for innsendelse, før tingretten blir orientert om at tvangsoppløsning kan iverksettes, er satt til 11. juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tilskuddsordning innreisekarantene – mandag 10. mai åpnes det for søknader
Betingelsene for å få kompensert utgifter ved innreisekarantene er offentliggjort.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager og andre endringer
Regjeringen varsler om nye endringer i kompensasjonsordningen. Rundt 20. mai skal det bli mulig å søke om kompensasjon for mars - april.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ledig verv i Regnskap Norges kvalitetskontrollutvalg
Er du opptatt av kvalitet i bransjen, vil utvikle kompetansen og samtidig bidra inn i foreningen?
Nyhet fra Regnskap Norge
Det blir ingen arbeidsgiverperiode II
Det foreslås i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva er det egentlig greit å signere digitalt?
I denne artikkelen vil vi redegjøre nærmere for hva det er akseptabelt å signere digitalt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Midlertidig ordning om rett til feriepenger på dagpenger er vedtatt
Det er vedtatt å innføre midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling sommeren 2021 og 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan verdsette brukte materialer i regnskapet?
Regnskap Norge har deltatt i et europeisk samarbeid som har utviklet et forslag til en felles metode for verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen 2020 – tips og råd
Hva må du passe på, og trenger du i det hele tatt å fylle den ut?
Nyhet fra Regnskap Norge
Korona: Reglene for ferie og feriepenger i 2021
Svar på spørsmål om ferie og feriepenger knyttet til koronasituasjonen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Det er god business å tenke trippel bunnlinje
CEO i Amesto, Siri Nilssen, forteller i denne ukens episode om hvordan et av Norges største regnskapsselskaper jobber med den triple bunnlinjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søknad om lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb
Søknadsportalen åpner 3. mai, og endelig søknadsfrist er 30. september.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søknadsfristen for støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer forlenges
Regjeringen forlenger søknadsfristen til 20. mai, og viderefører ordningen for 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift
Regjeringen foreslår at innbetaling av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aksjeoppgaven 2020 (RF-1088) – feilutsendt brev fra skatteetaten
Aksjeoppgave med feilaktig rekalkulerte formuesverdier er sendt ut til mange personlige aksjonærer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Teknisk oppgradering og brukerdrevet utvikling av KS Komplett
Hva vi jobber med og hvordan du kan bidra til utviklingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye veiledere og oppdaterte avstemmingsskjema i KS Komplett
På kskomplett.no kan du nå både oppdatere deg på nyheter om verktøyet og få hjelp om bruk i FAQ’en.  
Nyhet fra Regnskap Norge
Permittering – utvidet avbruddsperiode fra 6 til 10 uker
Endring i permitteringsreglene gjør at permitterte arbeidstakere kan komme tilbake på jobb uten at bedriftene må ta stor risiko.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere
Arbeidstakere fra EØS-området får kompensasjon for den tiden de er forhindret i å komme på jobb mens grensene i Norge er stengte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Levering av mva-melding for 1. termin og 2. termin 2021
Skatteetaten presiserer at det er viktig å levere innen fristen – allerede få uker etter vil de starte med skjønnfastsettelse og tilleggsskatt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Valgkomiteens innstilling 2021
Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her presenterer vi valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 15. juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen 2020 - næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august (OPPDATERT)
Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke. Utsettelse søkes på vanlig måte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lær mer om bærekraftsrapportering 28.-29. april
Regnskap Norge er medarrangør for Sustainable Finance & Reporting Summit 2021. Meld deg på i dag og få halv pris.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hvordan håndtere pandemier og andre kriser?
Hva er en krise? Hvordan kan vi forberede oss? Hva kjennetegner kriseledelse?
Nyhet fra Regnskap Norge
Sykepenger under ventekarantene
Arbeidstaker kan få sykmelding og sykepenger under ventekarantene dersom øvrige vilkår er oppfylt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny administrerende direktør i Regnskap Norge
Rune Aale-Hansen tiltrer 1. september 2021. Han er siviløkonom med flere års erfaring som toppleder og har god kompetanse innen næringspolitisk arbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager
Regjeringen går inn for at tap av varelager som skyldes pålegg om skjenkestopp eller stenging kompenseres gjennom den ordinære kompensasjonsordningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Regnskapsbransjen – «the place to be»
Christine om sin tid i Regnskap Norge, erfaringer på veien, utviklingen i bransjen og hva som blir viktig fremover.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattefradrag for underskudd i koronaåret 2020 (OPPDATERT!)
Underskudd i virksomheten i 2020 kan tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. (Artikkelen ble oppdatert 26.03.21, med bakgrunn i avklaringer fra Skatteetaten.)
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt fra Skatteetaten om kosmetisk kirurgi og mva
Spørsmål knyttet særlig til underleverandører til klinikker som leverer kosmetisk kirurgi.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 - frist for å bekrefte søknader
Det er to frister å være oppmerksom på, og merk deg at bekreftelser må leveres i portal.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret
Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utenlandske arbeidstakere får d-nummer på grensen
Skatteetaten oppretter "skattekontor" på grenseoverganger som en midlertidig ordning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Eventbransjen kan søke om omstillingsmidler
Søknadsfristen er 7. april 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du husket å oppdatere kundenes omsetningsbaserte fordelingsnøkler for inngående mva?
12. april er fristen for mva-melding for 1. termin.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny registreringsløsning for merverdiavgift - nedstengning av samordnet registermelding del 2
Høsten 2020 lanserte skatteetaten en ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret via skatteetaten hjemmesider.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye krav til redegjørelse om likestilling og diskriminering
Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller annet offentlig dokument.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen 2020 sendes ut puljevis over tre uker fra 16. mars
Fra 16. mars til 7. april blir skattemeldingen for inntektsåret 2020 sendt ut til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Fra liten til stor i regnskapsbransjen
Fra oppstart av egen virksomhet med én ansatt til fusjonering. Hva har vært suksessfaktorer og viktig å tenke på underveis?
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars
Den nye ordningen trer i kraft 15. mars og gjelder ut juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kalkulatorer til hjelp for beregning av tilskudd ifm koronapandemien
Vi har oppdatert Excel-kalkulatorene hvor du kan sjekke om søkere oppfyller kriteriene, beregne tilskudd og dokumentere utført arbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – frist forlenges til 15. juni
Forskriften endres på tre sentrale områder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Velkommen til generalforsamling i Regnskap Norge 2021
Generalforsamlingen gjennomføres digitalt tirsdag 15. juni kl. 13.00.
Nyhet fra Regnskap Norge
Byggeprosjekter og beregning av uttaksmerverdiavgift
Om uttaksreglene innenfor fast eiendom.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tap på krav – merverdiavgift
Med varierende inntjening i mange bransjer på grunn av pandemien, er det flere kunder som ikke kan betale for seg. Dette aktualiserer reglene om tap på krav.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fortsatt drift i årsregnskapet for 2020
Koronapandemien medfører at flere regnskapspliktige må vurdere om forutsetningen om fortsatt drift fortsatt er til stede.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - behov for å korrigere søknad?
Nå er det mulig å sende inn ny søknad.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - kommunale tilskudd påvirker ikke omsetningsfall likevel
Ny fortolkning kan få stor betydning for mange.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag om ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021
Ordningen er primært rettet inn mot de som har vært hardt rammet i lang tid. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Teknologiutvikling handler om mennesker og evnen til endring
Du må rigge butikken på en annen måte for å ta ut potensialet, sier Lene Diesen, administrerende direktør i Semine.
Nyhet fra Regnskap Norge
Stortinget med flere endringer i krisetiltakene
Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret
Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor - naturalytelser
Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.
Nyhet fra Regnskap Norge
Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser
Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer - fra hjemmekontor.
Nyhet fra Regnskap Norge