Nyheter

Regnskapsførers bekreftelse av kapitalinnskudd må skje via registrert regnskapsforetak
Foretaksregisteret har vurdert egen praksis, men kommet til at det ikke gjøres endringer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører heves
Dette fremgår av den nye regjeringsplattformen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sammen for å oppnå felles mål
U35 er i gang, stadig flere slår ring om sirkulærøkonomien og vi ivaretar den gode dialogen med aktører som har sammenfallende interesser med bransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tross regelendring – ikke alle arbeidsgivere sender digital inntektsmelding til NAV
I 2018 gjorde Skatteetaten a-meldingen papirløs. Nå i 2019 har NAV skrotet papirskjemaet for inntektsopplysninger og erstattet det med en digital inntektsmelding. Men sen innsending og fortsatt noe bruk av papirskjemaer, gjør at behandlingen av saker stopper opp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fribilletter til frivillige for dugnadsarbeid og til sponsorer
Finansdepartementet har uttalt seg om skattlegging ved dugnadsinnsats og for ansatte hos sponsorer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeidsgivers behandling av tips
I denne artikkelen vil du finne spørsmål og svar relatert til innrapporteringspliktene og regnskapsførselen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kontantfaktura-unntaket bør gjelde generelt slik det er forstått til nå
Regnskap Norge ber om at Finansdepartementet avklarer situasjonen etter at Skattedirektoratet har avgitt uttalelse som begrenser adgangen til å bruke kontantfaktura.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årsoppgjørets time
En hektisk periode er i gang.
Nyhet fra Regnskap Norge
Likevel begrensninger i adgangen til kontantfakturering?
Skattedirektoratet mener at adgangen til å dokumentere kontantsalg med kontantfakturaer likevel ikke gjelder for alle bokføringspliktige og alle typer kontantsalg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18
For første gang siden Norsk RegnskapsStiftelse startet å utgi veiledningen, er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering (31.08.18).
Nyhet fra Regnskap Norge
Hjelp dine kunder med pensjonsordningen
Mange kunder vet ikke at de kan få hjelp fra regnskapsfører til å administrere sine pensjonsordninger. Med Regnskap Norges samarbeidsavtale med Storebrand kan du enkelt holde oversikt og oppdatere bedriftenes pensjonsavtaler. I tillegg får kundene lavere pensjonskostnader.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hele Norges økonomisjef
Dere er hjelpere og rådgivere med stor innflytelse. Regnskapsbransjen er en næring som utfører en utrolig viktig jobb for samfunnet og bedriftene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelverksendringer innen skatt, avgift, bokføring og selskapsrett
Både Finansdepartementet og Næringsdepartementet har publisert oversikter over regelverksendringer som gjelder fra 1. januar 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019
Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik får vi sving på den sirkulære økonomien i Norge
I 2018 bidro Regnskap Norge til å sparke i gang omleggingen til en sirkulær økonomi, og på tampen av året ble det tydelig at vi har blitt hørt. Som bransjeorganisasjon har vi brukt vår stemme til å påvirke myndighetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelendringer arbeidsrett fra og med 2019
Det er vedtatt en rekke lovendringer innenfor arbeidsretten gjeldende fra 1. januar 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endrede regnskapsregler i finansnæringen
Finansdepartementet har gjort enkelte endringer i regnskapsreglene for forsikringsforetak og pensjonsforetak, samt for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt
Små enkeltpersonforetak og enkelte ansvarlige selskaper kan utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Overtidsarbeid i årsoppgjøret - behov for å søke om dispensasjon?
Årsoppgjøret står for døren, og behovet for å jobbe utover normalarbeidstid øker. Har ditt firma vurdert om dere må søke Arbeidstilsynet om dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene?
Nyhet fra Regnskap Norge
A-melding for desember 2018 - tvangsmulkt fra 24. januar
Fristen for å levere a-melding for desember 2018 er mandag 7. januar 2019. Påminnelse sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelendringer fra 2019
Fra årsskiftet er det flere viktige endringer i skatte- og bokføringsregelverket. Her finner du en oversikt over hva du må kjenne til som næringsdrivende.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik rapporterer du ytelser fra forretningsforbindelser
Fra 2019 må arbeidsgivere innrapportere gaver, rabatter, deltakelse på arrangementer og bruk av bonuspoeng. Her finner du forslag til rutine og skjema for intern rapportering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forberedelse til årsoppgjøret – sjekkliste
Vi har laget en sjekkliste over de mest aktuelle forholdene næringsdrivende må informere om.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ikke lenger krav til revisor ved avvikling og mellombalanser
Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon, skal ikke lenger behøve revisor i forbindelse med avvikling og mellombalanser. Dette er de viktigste forenklingene som nå gjøres i aksjelovgivningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kontantfakturering blir fortsatt tillatt fra 2019
Forslaget om å forby kontantfakturering som alternativ til bruk av kassasystem gjennomføres ikke. Samtidig gjøres det enkelte andre forenklinger og justeringer i kontantsalgsreglene fra 1. januar 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 50
Utveksling av kunnskap og erfaringer gjør oss sterkere. Det vitner denne ukens ERFA-ledersamling, myndighetsmøte om forenkling og kontaktmøte med Finanstilsynet om.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye post 7 i aksjonærregisteroppgaven kan forvirre
Posten skal inneholde formuesverdi for selskapet pr 01.01.2019, men denne verdien vil for mange selskaper ikke være klar innen leveringsfristen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Overføring av eiendeler ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting
I en prinsipputtalelse legges det til grunn at det ikke er nødvendig å vurdere om eiendeler og forpliktelser har særlig tilknytning til virksomheten i selskapet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forsinkelsesrenten øker til 8,75 prosent fra 1. januar 2019
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader beholdes på 380 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Profesjonelle brukere sin vurdering av egne regnskapssystemer i 2018
Resultatene fra årets teknologiundersøkelse viser at antall regnskapsbedrifter som bruker 3 eller flere systemer har økt med 380 prosent på kun 2 år.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tips til bedriftens LinkedIn-profil
Verdens største kanal for nettverksbygging er en selvsagt arena for å gjøre bedriften bedre kjent. Bruker du bedriftsprofilen som et dynamisk markedsverktøy, kan du bygge en råsterk merkevare.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bysykkeleventyret som tok av
De tre gründerne i UIP tenkte knapt på vekst da de overtok bysykkelkontrakten i Oslo. Tre sykkelsesonger senere har selskapet 130 ansatte i fire byer og to land, og snuser på å utvide tjenesteporteføljen. Først nå har de ansatt en egen, intern økonomimedarbeider.
Nyhet fra Regnskap Norge
Setter alle ressurser inn på sirkulærøkonomi
Miljøutfordringen er så stor at vi simpelthen ikke har råd til at regnskaps- og finansbransjen står passive på sidelinjen. Heldigvis har lederne for begge bransjenes organisasjoner et brennende engasjement for sirkulærøkonomien.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foreldrepenger - Nå er det digital inntektsmelding som gjelder
Nå er det ikke mulig å sende inn inntektsopplysningsskjema på papir lenger. Før NAV kan starte sin saksbehandling må NAV ha mottatt den digitale inntektsmeldingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du bestilt regelverksheftet, men ikke mottatt noe?
Teknisk feil har dessverre medført at bestillinger av "Regelverk for regnskapsføring" ikke har kommet gjennom.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 49
Sirkulærøkonomi får fotfeste i norsk politikk og næringsliv, og Nordic Smart Government har ambisjoner om å forenkle rapportering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Atferdsnorm for behandling av personopplysninger – behandles av Datatilsynet i 2019
Datatilsynet legger opp til å behandle innkomne utkast til bransjenormer i 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeidstid og overtidsbestemmelser
I denne artikkelen gir vi en kort innføring i de mest sentrale deler av arbeids- og overtidsreglene og hvordan disse blir tolket av Arbeidstilsynet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2019 – få endringer i budsjettavtalen
Innslagspunkt i trinnskatten, skattefri andel hotellsats ved overnatting i utlandet og mulighet for bruk av lokale takster ved beregning av eiendomsskatt er de sentrale endringene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mange utfordringer i ny hvitvaskingslov
Regnskap Norge har gitt Finanstilsynet mange innspill på hva som bør omtales og avklares i nytt rundskriv til hvitvaskingsloven.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 48
Den digitale omstillingen åpner opp for å løfte og styrke kvaliteter som er unike for oss mennesker. Nå er tiden for å dyrke kompetanser som relasjonsbygging og kommunikasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet
Finansdepartementet har satt i gang et arbeid for å avklare om det finnes forenklingsmuligheter gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 47
Rekruttering til bransjen er på Regnskap Norge sin agenda. Vi jobber aktivt med høyskoler og universiteter for å sikre regnskapsvirksomhetene dyktige medarbeidere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Rabatter og naturalytelser i arbeidsforhold - prinsipputtalelse om de nye reglene fra 2019
Uttalelsen inneholder viktige avklaringer om hvilke rabatter og naturalytelser som skal skattlegges og hvordan dette praktisk skal følges opp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dokumentasjon av sykepengerefusjoner
En arbeidsgiver som har krav på refusjon av forskutterte sykepenger fra NAV, må dokumentere bokføringen av refusjonen med inntektsmelding og sykepengesøknad.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelverk for regnskapsføring i elektronisk utgave
Nå har du mulighet til å bestille regelverksheftet som klikkbar pdf-versjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 46
I ny kampanje vil vi posisjonere regnskapsføreren som den som kjenner virksomheten best og er bedriftenes økonomiske rådgiver. Denne uken presenterer vi også den norske regnskapsbransjen på nordisk nettverkstreff.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skal forenkle hverdagen for små- og mellomstore bedrifter
Regjeringen skal legge frem en strategi for små og mellomstore bedrifter før sommeren 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Retningslinjer for bindende forhåndsuttalelser
Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal basere seg på ved behandling av bindende forhåndsuttalelser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Takseringsregler for 2018
Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge flytter til nye lokaler
Sommeren 2019 flytter vi fra Øvre Vollgate 13 til Støperigata 2.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 45
Fra Stortinget og sirkulærøkonomi til fagdager i Syden. Om SAF-T-formatets rolle og ny skattemelding for næringsdrivende.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema
NAV har publisert Altinn-utgaven av digital inntektsmelding, som erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Vårt klare råd er å etablere effektive rutiner umiddelbart.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn?
Brønnøysundregistrene skal gjennomføre en workshop på 3 timer 14. eller 15. november, som vil ta for seg ulike områder relatert til tilgangstyring.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan utveksle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven?
Mange bruker i dag e-post ved utveksling av personopplysninger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Julen 2018: Har arbeidstaker krav på fri på inneklemte dager?
Julen nærmer seg, og med den ønsket fra ansatte om å ta litt ekstra lang juleferie ved å be om fri på såkalte «inneklemte dager». Har ansatte rett til fri på inneklemte dager?
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 44
Godt samarbeid med systemleverandørene er viktig i det digitale skiftet. Denne uken arrangerte vi Regnskap Norges IT-forum.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gode råd på veien - Vegvesenet ønsker hjelp fra deg som har utenlandske kunder
Vegvesenet har laget faktaark om de viktigste temaene for de som skal ferdes på veiene i Norge. Har du utenlandske kunder? Hjelp til med å spre informasjonen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Er det likelønn i regnskapsbransjen?
Regnskap Norge har dykket ned i tallene fra årets lønnsundersøkelse og kan avsløre at kvinner og menn har lik lønn når vi stiller krav til lik bakgrunn og arbeidssituasjon. Målt ved median tjener faktisk kvinner litt mer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 43
Vi har hatt sirkulær økonomi på agendaen denne uken – både på Stortinget og i samarbeidsmøte med Høgskolen Innlandet.
Nyhet fra Regnskap Norge