Nyheter

Kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen utvides
Ordningen utvides med to måneder, til ut februar. Kravet til omsetningsfall senkes til 30 prosent, støtteandelen økes til 60 prosent og det øvre taket på tilskudd heves.
Nyhet fra Regnskap Norge
Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår
Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november
Endringen innebærer at alle henvendelser om skatt i fremtiden skal rettes til Skatteetaten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Næringslivets adgang til å bruke digitale møter forlenges til 1. juni 2021
Myndighetene forlenger virketiden for midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonssøknad faste kostnader – skjemamal til bekreftelsene
Vi har utarbeidet maler til bruk ved utarbeidelse av regnskapsførers bekreftelse til søknadene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjon faste kostnader - husk siste frist 31. oktober
Siste frist for å søke om tilskudd for månedene juni, juli og august er 31. oktober.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – fra 80 til 60 prosent dekning
Reduksjonen får virkning for november og desember 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Streng tidsfrist for inngåelse av justeringsavtale
Høyesterett har slått fast at fristen for å inngå justeringsavtale samsvarer med fristen for å levere mva-meldingen for den mva-terminen overdragelse av kapitalvare skjer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Løsningen på fremtidens ressursproblem
Det finnes ikke søppel mer, hevder Norsk Gjenvinning. Hva mener de med det og hvordan jobber de med endring?
Nyhet fra Regnskap Norge
DU kan få dobbeltarbeid fra 1. desember!
Du som er regnskapsfører og ikke har avklart tilganger og autorisasjoner for betaling i kundens bank før 1. desember, er i beste fall på vei til å få masse kjedelig dobbeltarbeid. Men tar du grep nå, kan du unngå problemer!
Nyhet fra Regnskap Norge
Nyhet: RN fri
Vi lanserer abonnementsløsning for nettkurs.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge inngår strategisk samarbeid med DIBkunnskap
Samarbeidet vil gi medlemmene et mer helhetlig tilbud, med ubegrenset tilgang til våre nettkurs og DIBkunnskaps oppslag- og rådgivningsverktøy.
Nyhet fra Regnskap Norge
Signeringsrettigheter i ny registreringsløsning for mva
Regnskapsfører vil kunne bistå kunden med mva-registrering. Dette har Regnskap Norge jobbet for.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva får du igjen som medlem i Regnskap Norge?
Om medlemskapet og betydningen av at du er en del av et fellesskap.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny revisorlov snart klar
Den nye loven vil gi regnskapsførere med enkeltpersonforetak revisjonsplikt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Detaljer på plass for den nye støtteordningen for reiselivsnæringen
Foretaket må kunne vise til et omsetningsfall på minst 40 prosent. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte søknaden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag om at digitale og fysiske møter likestilles i boliglovgivningen
Midlertidig lov oppheves 1. november 2020
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du brukt kalkulatoren på kompensasjonsordning.no?
Vær oppmerksom på at den ikke tar høyde for alle faktorer som påvirker tilskuddet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Medlemsgruppe på Facebook
Å være tettere på gjør at vi som forening raskere fanger opp hva som er viktig for deg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Permitterte arbeidstakere kan opprettholde medlemskap i pensjonsordning
Midlertidige regler om medlemskap for permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges frem til og med 30. juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Passord – til glede og besvær
Hvor vanskelig er det å lage gode passord som sikrer digitale ressurser på en effektiv måte?
Nyhet fra Regnskap Norge
Lav mva-sats på 6 prosent videreføres ut 2020
Stortinget vedtok fredag 9. oktober 2020 å utvide ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % ut året.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge kommenterer statsbudsjettet 2021
Opptak av Regnskap Norges webinar der fagpersoner kommenterer regjeringens statbudsjett for 2021. Webinaret ble sendt 08.10.2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norges gjennomslag i statsbudsjettet
Det er gledelig å se at det næringspolitiske arbeidet gir avkastning. At regjeringen tar opp igjen saken om naturalytelser er et bevis på det.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2021 - Vaksiner blir skattefrie
Regjeringen foreslår at influensavaksine og eventuelle pandemivaksiner dekket av arbeidsgiver, skal være skattefrie fra 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2021 - Utleggstrekk i a-meldingen
I statsbudsjettet fremmes det forslag om at utleggstrekk utstedt av skatteoppkrever skal innrapporteres gjennom a–meldingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2021 – Endringer på formuesskatteområdet
Regjeringen foreslår flere endringer og justeringer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2021 - Den skattefrie gavegrensen økes fra 2 000 til 5 000 kroner
Regjeringen lover å gjøre regelverket for naturalytelser enklere å praktisere for arbeidsgivere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2021 - Trapper ned permitteringsordningen
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gå tilbake til permitteringsperiode på 26 uker fra 1. juli 2021 dersom forholdene ligger til rette for det.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsopplegget 2021 – forslag til statsbudsjett
Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hvordan jobbe med hvitvaskingsregelverket?
Hvordan implementere hvitvaskingsregelverket? Hva betegnes som en mistenkelig transaksjon? Dette er spørsmål som besvares i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bidra til å forbedre skattemeldingen for næringsdrivende
Er du interessert i å delta i pilotdrift neste år?
Nyhet fra Regnskap Norge
Lettere å flytte lån i lånegarantiordningen
Finansdepartementet har besluttet å gjøre det mulig for bedriftene å flytte garanterte lån fra én bank til en annen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nedsettelse av purregebyr og inkassosalærer
Endringene gjelder inndriving av pengekrav som forfaller etter 1. oktober 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Julebord og skatt i koronatid – mindre grupper godtas
Skattefrihet beholdes uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller refusjon av utgifter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Den digitale hverdagen krever bevissthet
Data er verdifullt for bedriftene – og for kriminelle. Som regnskapsfører skal du ivareta sikkerheten rundt kundedata. Økt bevissthet om IT-sikkerhet er nøkkelen. 
Nyhet fra Regnskap Norge
Webinar om statsbudsjettet
Torsdag 8. oktober oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i statsbudsjettet 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
– Det som ikke telles, teller ikke
Konferansen Rethinking Accounting viste hvorfor det er viktig å rapportere på både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.
Nyhet fra Regnskap Norge
Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november
For a-meldinger blir tvangsmulkt tatt i bruk for meldinger med frist 5. november. For mva-meldinger vil tvangsmulkt være aktuelt for 5. termin med frist 10. desember.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hva er digital ledelse?
Hva er forskjellen på ledelse og digital ledelse? Det svarer Espen Vestli i Azets på i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenklingskonferansen 2020 – oppsummering og opptak
Fremtiden er mer usikker enn på lenge, og noe av det siste bedriftene trenger å bruke tid på er unødvendig rapportering – særlig gjelder dette de små og mellomstore.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny mva-regel for utleiere av fast eiendom - med tilbakevirkende kraft
Etter dagens regelverk har en utleier 6 måneder på seg til å få avgiftspliktig leietaker til å signere leieavtale for å få tilbakegående avgiftsoppgjør. Som følge av tregere leiemarked på grunn av koronasituasjonen økes denne fristen til 12 måneder.
Nyhet fra Regnskap Norge
– Altinn har ikke fornyet seg raskt nok
Uten digitalisering stopper Distrikts-Norge, mener distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Derfor vil hun ha bedre mobil- og fiberdekning over hele landet – og et mer dynamisk Altinn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik unngår du konkursryttere
Tidligere i år endret regjeringen reglene rundt konkurskarantene. Nå er det derfor lett å undersøke om potensielle kunder eller forretningsforbindelser er underlagt karantene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvor mye må vi forstå av det kunstig intelligens kan hjelpe oss med?
Regnskap Norge mener det bør stilles krav til bruken av kunstig intelligens innen regnskap, og etterlyser særlig transparens og forklarbarhet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Blir du med og redder verden?
Om regnskapsførerens rolle i det bærekraftige landskapet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Støtteordning for arrangører av messer og festivaler
Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer som messer og matfestivaler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter
For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte
En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder!
Nyhet fra Regnskap Norge
Det enkle er ofte det beste – hvorfor er forenkling så vanskelig?
Regnskap Norge jobber for forenklinger og praktiserbare regler, en kontinuerlig jobb som handler om å vite hva som gir effekt og som faktisk er gjennomførbart.
Nyhet fra Regnskap Norge
Anti-hvitvasking – har du kontroll på dine plikter?
Her får du ei sjekkliste med åtte sentrale spørsmål.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen lager handlingsplan for bærekraftsmålene for Norge
Regnskap Norge løftet nylig regnskapsbransjens rolle i det grønne skiftet i innspillsmøte om regjeringens nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Globale organisasjoner skal effektivisere og forbedre bærekraftsrapportering
Fem globale organisasjoner kunngjør en felles visjon om hva som er nødvendig for å få til en god integrert rapportering av finansielle og ikke-finansielle forhold.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav
Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foreldre har rett til omsorgspenger ved lokale utbrudd
Dersom skolen eller barnehagen stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte har foreldre rett til omsorgspenger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren og rådgiverrollen
Rådgivning er tema når autorisert regnskapsfører Roar Ness gjester Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ledelse i vår tid – hva kreves?
Kravene til ledelse har endret seg. Og du må lede mer digitalt og fra distanse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Altinn gir bedriftene en årlig innsparing på 15 mrd
Regnskapsførere, revisorer og systemleverandørene til næringslivet gis stor del av æren for at arbeidsflyt og dataflyt ved økonomisk innrapportering har blitt tidsbesparende.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteunndragelser i krisetid
Flere mener det er greit med skatteunndragelser når inntektene synker og arbeidsplasser står på spill.
Nyhet fra Regnskap Norge