Bli medlem

I KL blir dere en del av en fremoverlent og fremtidsrettet regnskapskjede som har fokus på kunderelasjoner, teknologi og faglig oppdatering.


HVEM ER VI?

KL er en franchiseorganisasjon for oss som driver regnskapskontor. Vårt fokus er å bistå medlemmene våre
på områdene:

 • Markedsføring
 • Teknologi
 • Kompetanse
 • Ledelse

VÅRE FORDELER

 • Felles markedsstrategi og profilering med bruk av et sterkt merkenavn
 • Profilering på hjemmeside og i nyhetsbrev
 • Dere blir bedre rustet til å imøtekomme ulike utfordringer i bransjen
 • Dere får større muligheter til å utvikle kontoret i takt med morgendagens teknologiske krav
 • Felles tilhørighet for ledere og medarbeidere med fokus på samhold og kompetanseutvikling
 • Dere blir en del av et større konsept som bidrar til økt konkurransedyktighet
 • Dere får flere sparringspartnere ved å bli med i KL og vår planlagte vekst

VILKÅR

 • Ingen oppstartsavgift
 • Konseptavgift: 1,0 % av omsetning
 • Markeds- og utviklingsavgift: 0,5 % av omsetning