Kvalitet og Ledelse


Kvalitet & Ledelse skal hjelpe bedriftene til å få bedre resultater, og en sterkere utvikling enn de ellers ville ha oppnådd, slik at de får et forsprang innen sin bransje og på sin konkurransearena.