KL Økonomi og HR

Org.nr. NO 921 235 380 MVA
Vestre Rosten 81 (Trekanten), 7075 Tiller
Tlf: 72 89 97 50
rosten@kl.no

KL Økonomi og HR har kontorer i "Trekanten" på Rosten, rett sør for Trondheim.

Kontoret har røtter tilbake til 1970-årene og lang erfaring med å levere økonomitjenester. Våre 34 medarbeidere har allsidig erfaring fra regnskap, lønn, årsoppgjør og rådgivning mot ulike bransjer og organisasjoner. Vi effektiviserer bedriftens økonomifunksjon og gir kundene et konkurransefortrinn. Vi har også erfaring med offentlige støtteordninger som skattefunn, IFU og UFU.

Vi løser oppdrag ute hos kundene med ulik programvare og ulike krav til rapportering, både for norske- og utenlandske selskap. Vi tar også på oss oppdrag av tidsbegrenset art, hvor vi kan gå inn i din bedrift ved sykefravær eller ved ekstra behov for bemanning på økonomisiden. Vi kommer gjerne ut til din bedrift for utføring av oppdrag der det er hensiktsmessig.AnsatteJohanne Kjøren

Daglig leder

johanne.kjoren@kl.no
Mobil: 928 11 565


Hilde Sæterhaug

Rådgiver/ HR-leder

hilde.saeterhaug@kl.no
Mobil: 926 67 207


Grethe Øien Skare

Teamleder/ Rådgiver

grethe.oien@kl.no
Mobil: 456 63 338


Marit Mogstad

Teamleder/ Rådgiver

marit.mogstad@kl.no
Mobil: 918 13 473


Sandra Björnänger

Teamleder/ Rådgiver

sandra.bjornanger@kl.no
Mobil: 405 36 996


Mari Takala

Teamleder/ Rådgiver Lønn og HR

mari.takala@kl.no
Mobil: 982 60 603


Tone Thoresen

Økonomirådgiver

tone.thoresen@kl.no
Mobil: 461 70 290


Laila Bergan

Økonomirådgiver

laila.bergan@kl.no
Mobil: 461 70 371


Eva Guldseth Skånøy

Rådgiver Lønn

eva.guldsethskanoy@kl.no
Mobil: 461 70 319


Karianne Storsve

Økonomirådgiver

karianne.storsve@kl.no
Mobil: 400 53 745


Inger Marie Vaarum Lyngstad

Rådgiver Lønn og HR

inger.marie@kl.no
Mobil: 930 87 969


Mari Leraan Skjetne

Lønnsmedarbeider

mari.skjetne@kl.no
Mobil: 461 70 320


Tor-Erik Langmo

Økonomirådgiver

tor.erik@kl.no
Mobil: 930 56 617


Terje Sjøli

Økonomirådgiver

terje.sjoli@kl.no
Mobil: 930 88 411


Trym Are Sivertsen

Forretningsutvikler

trym.sivertsen@kl.no
Mobil: 959 26 330


Torild Ljøkjell

Teamleder/ Rådgiver

torild.ljokjell@kl.no
Mobil: 950 32 956


Ståle Jakob Fagerland

Rådgiver/ IT-leder

stalejakob.fagerland@kl.no
Mobil: 934 32 695


Trine Ljøkjell

Teamleder/ Rådgiver Lønn og HR

trine.ljokjell@kl.no
Mobil: 454 46 834


Christian Dahl Uthus

Økonomirådgiver

christian.dahl.uthus@kl.no
Mobil: 481 79 919


Anne-Mari Stein

Rådgiver Lønn og HR

anne-mari.stein@kl.no
Mobil: 936 58 856


Natalia Grøntvedt

Økonomirådgiver

natalia.grontvedt@kl.no
Mobil: 954 84 452


Emil Kvarsnes

Teamleder/ Rådgiver

emil.kvarsnes@kl.no
Mobil: 915 13 178


Fredrik By

Økonomirådgiver

fredrik.by@kl.no
Mobil: 472 64 926


Jostein Gundersen

Økonomirådgiver

jostein.gundersen@kl.no
Mobil: 990 92 884


Line Larsen

Kontormedarbeider

line.larsen@kl.no
Dir.tlf: 72899750
Mobil: 461 70 220


Robert Haugan

Rådgiver IT og Service

robert.haugan@kl.no
Mobil: 461 71 410


Lena Brun

Lønnsmedarbeider

lena.brun@kl.no
Mobil: 922 27 896


Therese Skjærvik

Lønns- og regnskapsmedarbeider

therese.skjarvik@kl.no
Mobil: 461 70 318


Even Damås

Økonomirådgiver

even.damaas@kl.no
Mobil: 976 96 722


Veronica Skagen

Økonomirådgiver

veronica.skagen@kl.no
Mobil: 930 34 395


Mari Syrstad Moen

Regnskapsmedarbeider

mari.moen@kl.no
Mobil: 980 45 614


Lena Eide

Rådgiver Lønn og HR

lena.eide@kl.no
Mobil: 934 40 111


Vegard Mandal Johansen

Rådgiver HR og Lønn

vegard.m.johansen@kl.no
Mobil: 479 06 188