KL Regnskap Hitra

Org. nr. NO 942 442 106 MVA
Nedre Vikan 2, 7240 HITRA
Tlf: 72 44 19 80
hitra@kl.no

KL Regnskap Hitra har flyttet inn i nytt kontorlokale ved båthavna Vikan i Fillan, samt du finner oss i Blått Kompetansesenter på Sistranda i Frøya Kommune.

Selskapet har vokst kraftig de siste årene og vi har i dag 17 medarbeidere. Våre kunder befinner seg primært på Frøya og Hitra, en av de mest spennende næringsregionene i Midt-Norge.

Våre erfarne medarbeidere kan foruten tradisjonell regnskapsføring tilby rådgivning innen styrearbeid, budsjett, økonomisk styring, lønnsomhetsanalyser, finansieringsanalyser, lønn- og ansettelsesforhold, skatt, valg av selskapsform, generasjonsskifte med mer. Vi tar også på oss oppdrag av tidsbegrenset art, der vi kan gå inn i din bedrift ved sykefravær eller ved ekstra behov for bemanning på økonomisiden.AnsatteOtto Stub. jr.

Daglig leder/ Autorisert regnskapsfører

otto.stub@kl.no
Mobil: 930 28 210


Anita Ramona Stub

Nestleder/ Rådgiver

anita.sandvik@kl.no
Mobil: 975 98 421


Anna Margrethe Refsnes

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

anna.refsnes@kl.no
Mobil: 957 53 219


Katarina Iversen

Regnskapsmedarbeider

katarina.iversen@kl.no
Mobil: 415 59 824


Knut Pedersen

Regnskapskonsulent

knut.pedersen@kl.no
Mobil: 970 09 315


Monica Herje

Regnskapsmedarbeider

monica.herje@kl.no
Mobil: 970 18 629


Hans Kvilvang

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

hans.kvilvang@kl.no
Mobil: 924 06 771


Mona Sæther Arntzen

Regnskapsmedarbeider

mona.arntzen@kl.no
Mobil: 942 08 887


Bodil Kvalvik

Regnskapskonsulent/ Rådgiver

bodil.kvalvik@kl.no
Mobil: 970 55 330


Ann Kristin Utseth

Regnskaps- /Lønnsmedarbeider

annkristin.utseth@kl.no
Mobil: 911 37 018


Aina Sundet

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

aina.sundet@kl.no
Mobil: 976 07 548


Marita Finseth Møllen

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

marita.finseth.mollen@kl.no
Mobil: 975 61 751


Linn Kristin Næss

Autorisert regnskapsfører/ Rådgiver

linn.kristin@kl.no
Mobil: 416 56 891


Emmy Hammerstad Jensen

Regnskapsmedarbeider

emmy.jensen@kl.no
Mobil: 926 35 035


Hege Sundet Mikalsen

Regnskapsmedarbeider

hege.mikalsen@kl.no
Mobil: 907 49 645


Greger Lervik

Forretningsutvikler

greger.lervik@kl.no
Mobil: 480 47 088


Odd Jonas Willmann

Regnskapsmedarbeider

odd.willmann@kl.no
Mobil: 908 72 843