KL Regnskap Rosten

Org.nr. NO 935 717 094 MVA
Vestre Rosten 81 (Trekanten), 7075 Tiller
Tlf: 72 89 97 50
rosten@kl.no

KL Regnskap Rosten AS har kontorer i "Trekanten" på Rosten, rett sør for Trondheim.

Våre 19 medarbeidere har allsidig erfaring fra regnskap, lønn, årsoppgjør og rådgivning mot ulike bransjer og organisasjoner. Vi har løsninger og erfaringer som effektiviserer bedriftens økonomifunksjon og gir kundene et konkurransefortrinn. Vi har også bred erfaring med offentlige støtteordninger som skattefunn, IFU og UFU.

 Vi løser oppdrag ute hos kundene med ulik programvare og ulike krav til rapporteringer, både for norske- og utenlandske selskap. Vi tar også på oss oppdrag av tidsbegrenset art, der vi kan gå inn i din bedrift ved sykefravær eller ved ekstra behov for bemanning på økonomisiden. Vi kommer gjerne ut til din bedrift for utføring av oppdrag der det er hensiktsmessig.AnsatteJohanne Kjøren

Daglig leder/ Rådgiver

johanne.kjoren@kl.no
Mobil: 928 11 565


Hilde Sæterhaug

Nestleder/ Rådgiver

hilde.saeterhaug@kl.no
Mobil: 926 67 207


Grethe Øien Skare

Gruppeleder/ Rådgiver

grethe.oien@kl.no
Dir.tlf: 456 63 338


Marit Mogstad

Gruppeleder/ Rådgiver

marit.mogstad@kl.no
Mobil: 918 13 473


Sandra Björnänger

Gruppeleder/ Rådgiver

sandra.bjornanger@kl.no
Mobil: 405 36 996


Mari Takala

Gruppeleder/ Rådgiver lønn

mari.takala@kl.no
Mobil: 982 60 603


Bjørn Ivar Kvalvik

Regnskapskonsulent/ Rådgiver

bjorn.kvalvik@kl.no
Mobil: 951 43 316


Line Heggem

Fag- og kvalitetsleder/ Rådgiver

line.heggem@kl.no
Mobil: 911 91 516


Tone Thoresen

Regnskapskonsulent

tone.thoresen@kl.no
Mobil: 461 70 290


Laila Bergan

Regnskapskonsulent

laila.bergan@kl.no
Mobil: 461 70 371


Eva Guldseth Skånøy

Lønningskonsulent

eva.guldsethskanoy@kl.no
Mobil: 461 70 319


Lena Refseth

Kontormedarbeider

lena.refseth@kl.no
Dir.tlf: 72 89 97 50
Mobil: 461 70 220


Karianne Storsve

Regnskapskonsulent

karianne.storsve@kl.no
Mobil: 908 51 879


Ha Nguyen

Regnskapsmedarbeider

ha.nguyen@kl.no
Mobil: 461 71 410


Inger Marie Vaarum Lyngstad

Regnskapkonsulent/ Rådgiver lønn og regnskap

inger.marie@kl.no
Mobil: 930 87 969


Mari Leraan Skjetne

Lønnsmedarbeider

mari.skjetne@kl.no
Mobil: 461 70 320


Greta Sommerschild Wiggen

Regnskapskonsulent/ Seniorrådgiver

greta.wiggen@kl.no
Mobil: 913 20 768


Tor-Erik Langmo

Regnskapskonsulent/ Rådgiver

tor.erik@kl.no
Mobil: 930 56 617


Terje Sjøli

Regnskapskonsulent/ Rådgiver

terje.sjoli@kl.no
Mobil: 930 88 411


Knut Herman Øverås

Regnskapskonsulent/ Rådgiver

knut.overas@kl.no
Mobil: 930 51 125


Gunnar Skjetne Hansen

Regnskapskonsulent/ Rådgiver

gunnar.hansen@kl.no
Mobil: 461 70 318