Nyheter

– Det som ikke telles, teller ikke
Konferansen Rethinking Accounting viste hvorfor det er viktig å rapportere på både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.
Nyhet fra Regnskap Norge
Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november
For a-meldinger blir tvangsmulkt tatt i bruk for meldinger med frist 5. november. For mva-meldinger vil tvangsmulkt være aktuelt for 5. termin med frist 10. desember.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hva er digital ledelse?
Hva er forskjellen på ledelse og digital ledelse? Det svarer Espen Vestli i Azets på i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenklingskonferansen 2020 – oppsummering og opptak
Fremtiden er mer usikker enn på lenge, og noe av det siste bedriftene trenger å bruke tid på er unødvendig rapportering – særlig gjelder dette de små og mellomstore.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny mva-regel for utleiere av fast eiendom - med tilbakevirkende kraft
Etter dagens regelverk har en utleier 6 måneder på seg til å få avgiftspliktig leietaker til å signere leieavtale for å få tilbakegående avgiftsoppgjør. Som følge av tregere leiemarked på grunn av koronasituasjonen økes denne fristen til 12 måneder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Blir du med og redder verden?
Om regnskapsførerens rolle i det bærekraftige landskapet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Støtteordning for arrangører av messer og festivaler
Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer som messer og matfestivaler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter
For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte
En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder!
Nyhet fra Regnskap Norge
Det enkle er ofte det beste – hvorfor er forenkling så vanskelig?
Regnskap Norge jobber for forenklinger og praktiserbare regler, en kontinuerlig jobb som handler om å vite hva som gir effekt og som faktisk er gjennomførbart.
Nyhet fra Regnskap Norge
Anti-hvitvasking – har du kontroll på dine plikter?
Her får du ei sjekkliste med åtte sentrale spørsmål.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen lager handlingsplan for bærekraftsmålene for Norge
Regnskap Norge løftet nylig regnskapsbransjens rolle i det grønne skiftet i innspillsmøte om regjeringens nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Globale organisasjoner skal effektivisere og forbedre bærekraftsrapportering
Fem globale organisasjoner kunngjør en felles visjon om hva som er nødvendig for å få til en god integrert rapportering av finansielle og ikke-finansielle forhold.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav
Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foreldre har rett til omsorgspenger ved lokale utbrudd
Dersom skolen eller barnehagen stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte har foreldre rett til omsorgspenger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren og rådgiverrollen
Rådgivning er tema når autorisert regnskapsfører Roar Ness gjester Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ledelse i vår tid – hva kreves?
Kravene til ledelse har endret seg. Og du må lede mer digitalt og fra distanse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Altinn gir bedriftene en årlig innsparing på 15 mrd
Regnskapsførere, revisorer og systemleverandørene til næringslivet gis stor del av æren for at arbeidsflyt og dataflyt ved økonomisk innrapportering har blitt tidsbesparende.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteunndragelser i krisetid
Flere mener det er greit med skatteunndragelser når inntektene synker og arbeidsplasser står på spill.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønnsstøtte også for oktober, november og desember
Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenklingskonferansen 2020
Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten digitalt 23. september.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny registreringsløsning for merverdiavgift
Som en del av Skatteetatens prosjekt med modernisering av mva-forvaltningen har nå skatteetaten åpnet for testing av ny løsning for registrering i mva-registeret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nå kan foretak søke om kompensasjon for august
August er siste måned det kan søkes kompensasjon for faste uunngåelige kostnader.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gratis on-demand webinar om lønnstilskuddsordningen og kalkulator i Excel
Tilskuddsordningen for arbeidsgivere som har tatt egne permitterte tilbake i jobb åpner 2. oktober.
Nyhet fra Regnskap Norge
Betaling av arbeidsgiveravgift 15. september – det kan søkes om betalingsutsettelse
Fristen for 4. termin er ikke flyttet, men det kan søkes om betalingsutsettelse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søk om lønnstilskudd fra 2. oktober
Arbeidsgivere må huske å rapportere via a-meldingen før de søker om tilskudd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Feilføring i næringsoppgaven - lagmannsretten fastholdt tilleggsskatt på 30 mill kroner
Som følge av utilsiktet feil ved føringen av skattemeldingen kom et regnskapsmessig tap urettmessig også med som skattemessig fradragsberettiget tap.
Nyhet fra Regnskap Norge
– Du verden, hvor mye vi har lært!
1. september ble de første lederne sertifisert gjennom RN-akademiets lederprogram.
Nyhet fra Regnskap Norge
Det mangler tall i regnskapet
Finanstilsynet har funnet vesentlige mangler i virksomhetenes bærekraftsrapportering. Hvilken betydning får bevisstgjøringen, og hva blir vår rolle?
Nyhet fra Regnskap Norge
Folketrygdens grunnbeløp økes til 101 351 kroner
Endringen får virkning fra 1. mai 2020. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 blir dermed kr 100 853.
Nyhet fra Regnskap Norge
Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2020
20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utvidede muligheter for støtte i reiselivsnæringen
Småbedrifter og oppstartsbedrifter kan få støtte selv om de i utgangspunktet er definert som virksomhet i økonomiske vanskeligheter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hvor sirkulær er norsk økonomi?
Hvor sirkulær er egentlig norsk økonomi? Det svarer Alexander Christiansen fra Circular Norway på i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva er din virksomhets strategi – og hva betyr den i praksis?
Om en felles retning og å sikre eierskap til det vi skal levere gjennom involvering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gründere søker autoriserte regnskapsførere
Er du interessert i å jobbe med nyetablerte gründere og har god forståelse for den spesielle situasjonen de er i?
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i permitteringsreglene fra 1. september
Nå øker antall lønnspliktdager for arbeidsgiver og lønnskompensasjonen for permitterte fjernes.
Nyhet fra Regnskap Norge
31. august er siste frist for å kreve refusjon for forskuttert lønnskompensasjon
Arbeidsgivere som forskutterte lønnskompensasjon til permitterte for dag 3 til 20 i permitteringsperioden, må huske å søke om refusjon fra NAV innen 31. august.
Nyhet fra Regnskap Norge
NSRS er live!
Hva er NSRS? Hvorfor en ny standard? Hvem er NSRS for og hvordan bruke den? Følg www.nsrs.eu for nyheter, oppdateringer og rapporter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Husk å søke skatteFUNN innen garantifristen 1. september
Inntil 19 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ekstraordinær generalforsamling avlyst
Styret har besluttet å avlyse ekstraordinær generalforsamlingen 13. oktober.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bokføring av beregnet og innrapportert arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020
Vi legger til grunn at bokføringen i sone I til IVa behandles som avgiftsreduksjon, mens arbeidsgivere i sone V må bokføre tilskudd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Du er en påvirker!
Om omdømmebygging og hver enkelts bidrag.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordningen for kultursektoren utvides
De største endringene er at underleverandører kan søke om kompensasjon og at det gis kompensasjon for delvis avlyste arrangementer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordningen er åpen for søknader for juni og juli
Foretak med betydelig omsetningsfall i juni og juli kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Håkon Haugli i Innovasjon Norge gjester Regnskap Norge-podden
Innovasjon, det grønne skiftet og hvordan få Norge og næringslivet i gang igjen etter covid-19 er blant temaene i denne ukens episode sammen med Håkon Haugli.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva betyr kunderelasjonen for businessen?
Teknologien er i utvikling og endrer hvordan vi gjør ting. Menneskene utvikler og endrer seg. Likevel finnes det noe det alltid vil lønne seg å satse på: Relasjoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen utvider permitteringsordningen
For å motvirke unødvendige oppsigelser utvider regjeringen permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søk i konkurskarantener
Dersom du vil finne ut om en person har konkurskarantene, kan du søke i egen nettløsning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Stø kurs i en usikker tid
Oppdatert kompetanse har aldri vært viktigere. Det vil Regnskap Norge levere på!
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hva er god kommunikasjon og hvordan lykkes med krevende samtaler?
Kommunikasjon er tema når Anne Marie Saxlund fra Sunn Ledelse gjester Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sigurd Granmark snakker om god bedriftskultur i Regnskap Norge-podden
God bedriftskultur er tema når Sigurd Granmark gjester Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatering KS Komplett - hvitvaskingsrutine for EPF, opplæringsplan og avstemmingsskjema AGA
I KS Komplett finner du nå en hvitvaskingsrutine tilpasset regnskapsforetak organisert som enkeltpersonforetak. I tillegg kommer opplæringsplan på hvitvaskingsområdet og avstemmingsskjema tilpasset lavere arbeidsgiversavgift for tredje termin.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattefri dekning av utgifter til arbeidstakere med avbrutt utenlandsopphold
Skattedirektoratet har konkludert med at arbeidsgivers dekning av kostnader til ytelser som bolig, transport, skole, barnehage mv. under midlertidig opphold i Norge på grunn av koronasituasjonen er skattefri.
Nyhet fra Regnskap Norge
Permitteringer, ferieavvikling og nedbemanning i Regnskap Norge-podden
Denne ukens episode av Regnskap Norge-podden handler om permitteringer, ferieavvikling og nedbemanninger som følge av koronautbruddet.
Nyhet fra Regnskap Norge
NAV mangler opplysninger om lønnskompensasjon til permitterte
8 000 arbeidsgivere har fortsatt ikke levert nødvendige opplysninger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020
Det doble antall omsorgsdager som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen falt bort fra 30. juni 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kalkulator for å beregne tilskudd etter ordinær modell og sesongmodellen
Last ned vår kontantstøttekalkulator gjeldende for hele søknadsperioden
Nyhet fra Regnskap Norge
Portalen lonnstilskudd.no er åpnet
I portalen finner arbeidsgivere informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb. Det åpnes for søknader i oktober. 
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt styremedlem fra Regnskap Norge i Regnskapsstandardstyret
Hans Christian Ellefsen i Regnskap Norge er valgt inn som nytt styremedlem i Regnskapsstandardstyret (RSS).
Nyhet fra Regnskap Norge