Nyheter

Alle foreldre vil få mulighet til å utsette foreldrepenger
Den vedtatte endringen i folketrygdloven fjerner tidligere krav for å kunne utsette foreldrepenger, og trer i kraft 1. oktober 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nasjonal strategi for sirkulær økonomi er lansert
– Målet er at Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årsregnskapsfristen er utsatt med to måneder
Med utsettelsen blir fristen for foretak med ordinært regnskapsår 31. august.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt styre i Regnskap Norge
Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ett hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2021
Vi gratulerer Håkon Beltestad.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 og 3 - nye forskriftsendringer
Omfanget på hva som kan kreves kompensert av tapt varelager utvides for serveringssteder. I tillegg er en feil rettet opp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny digital løsning erstatter Samordnet registermelding del 2
Fra 10. juni skal alle typer registreringer, endringer og sletting i mva-registeret skje i Skatteetatens digitale løsning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ferie og feriepenger
Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 3 – fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader
Det blir mulig å sende søknader fra i dag klokken 12.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteetaten overtar tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon
Fra 1. juni i år overtar skatteetaten ansvaret fra Finanstilsynet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønn og HR – et stort og viktig fagområde
Nok et kull lønn- og HR-rådgivere har fått sin sertifisering fra Regnskap Norge, og de har delt sine erfaringer fra programmet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Uttalelse om mva på nettkurs
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse vedrørende spørsmål om merverdiavgift på nettkurs.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – viktige endringer får tilbakevirkende kraft
Kompensasjon tapt varelager, frist, fisjonstilfeller, levert skattemelding og avtale som erstatter tidligere avtale er blant endringene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Få ekspertens tips til hvordan du får mer i pensjon
Hva vet du om egen pensjon? Hva er dine drømmer for pensjonstiden? I ukens episode deler Lasse Rudi, ekspert på pensjon, sine beste tips.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foreldre har ikke rett til omsorgsdager ved streik i skole eller barnehage
Flere skoler og barnehager er tatt ut i streik, og dette påvirker mange foreldre som er i arbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 – frist for å bekrefte søknader forlenges
Samlet finanskomite går inn for å utsette fristen for å fastsette årsregnskap med 2 måneder i 2021. Dette påvirker også fristen for å bekrefte søknader om kompensasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2021
Satsene i statens reiseregulativ gjelder til og med 30 juni 2021. Trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2021 og gjelder for hele 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Digitale møter i foretak – permanente regelendringer trer i kraft 1. juni
Midlertidig lov oppheves samme dato. Foretakene får heretter mulighet til å selv velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale møter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – søknader for mars-april kan sendes inn fra 9. juni
Overgang til nytt støtterettslig regelverk gjør at det kun blir foretak med underskudd som får kompensasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – praksisendring ved sent levert skattemelding for 2019
Praksis knyttet til kravet om ikke levert skattemelding er endret, noe som åpner for at de som har fått nytt skatteoppgjør etter opprinnelig skjønnsfastsetting likevel kan søke kompensasjon. Endringen får tilbakevirkende kraft.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets overskudd 2021
Vi gleder oss til å dele ut prisen og ser frem til å motta nominasjoner fra dere!
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Bli kjent med ny administrerende direktør
Rune Aale-Hansen tiltrer som ny administrerende direktør i Regnskap Norge 1. september. Bli kjent med foreningens nye sjef i denne ukens podkast-episode.
Nyhet fra Regnskap Norge
Folketrygdens grunnbeløp økes til 106 399 kroner
Det nye grunnbeløpet gjelder fra 1. mai 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Digitalt NM for ungdomsbedrifter
Knallgode regnskap fra nord til sør!
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsloven endres 1. juli 2021
Foreslåtte endringer i regnskapsloven er vedtatt og trer i kraft 1. juli.
Nyhet fra Regnskap Norge
Krisetiltak knyttet til lønn og HR i revidert nasjonalbudsjett 2021
Regjeringen vil normaliserepermitteringslengen, og foreslår å forlenge ordninger knyttet til sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021
Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats, forlengelse av unntak fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati, samt skattelette for pensjonister og justeringer av reglene om kildeskatt på renter og royalty er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattepliktige naturalytelser – oppdateringer og endringer
Skattedirektoratet har oppdatert sin spørsmål- og svarside med eksempler på bruk av reglene for naturalytelser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Digitalisering, konsolidering og bærekraftsrapportering
Hvordan beskriver ukens gjest regnskapsbransjen? Sexy! Digitalisering, konsolidering og bærekraftsrapportering er tema når Ronny Thomas Jenssen i Sparebank 1 Regnskapshuset gjester Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ikke levert årsregnskap 2019 – tvangsoppløsning iverksettes 11. juni 2021
Aller siste frist for innsendelse, før tingretten blir orientert om at tvangsoppløsning kan iverksettes, er satt til 11. juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tilskuddsordning innreisekarantene – mandag 10. mai åpnes det for søknader
Betingelsene for å få kompensert utgifter ved innreisekarantene er offentliggjort.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager og andre endringer
Regjeringen varsler om nye endringer i kompensasjonsordningen. Rundt 20. mai skal det bli mulig å søke om kompensasjon for mars - april.
Nyhet fra Regnskap Norge
Det blir ingen arbeidsgiverperiode II
Det foreslås i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva er det egentlig greit å signere digitalt?
I denne artikkelen vil vi redegjøre nærmere for hva det er akseptabelt å signere digitalt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Midlertidig ordning om rett til feriepenger på dagpenger er vedtatt
Det er vedtatt å innføre midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling sommeren 2021 og 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan verdsette brukte materialer i regnskapet?
Regnskap Norge har deltatt i et europeisk samarbeid som har utviklet et forslag til en felles metode for verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen 2020 – tips og råd
Hva må du passe på, og trenger du i det hele tatt å fylle den ut?
Nyhet fra Regnskap Norge
Korona: Reglene for ferie og feriepenger i 2021
Svar på spørsmål om ferie og feriepenger knyttet til koronasituasjonen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Det er god business å tenke trippel bunnlinje
CEO i Amesto, Siri Nilssen, forteller i denne ukens episode om hvordan et av Norges største regnskapsselskaper jobber med den triple bunnlinjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søknad om lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb
Søknadsportalen åpner 3. mai, og endelig søknadsfrist er 30. september.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søknadsfristen for støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer forlenges
Regjeringen forlenger søknadsfristen til 20. mai, og viderefører ordningen for 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift
Regjeringen foreslår at innbetaling av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aksjeoppgaven 2020 (RF-1088) – feilutsendt brev fra skatteetaten
Aksjeoppgave med feilaktig rekalkulerte formuesverdier er sendt ut til mange personlige aksjonærer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Teknisk oppgradering og brukerdrevet utvikling av KS Komplett
Hva vi jobber med og hvordan du kan bidra til utviklingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye veiledere og oppdaterte avstemmingsskjema i KS Komplett
På kskomplett.no kan du nå både oppdatere deg på nyheter om verktøyet og få hjelp om bruk i FAQ’en.  
Nyhet fra Regnskap Norge
Permittering – utvidet avbruddsperiode fra 6 til 10 uker
Endring i permitteringsreglene gjør at permitterte arbeidstakere kan komme tilbake på jobb uten at bedriftene må ta stor risiko.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere
Arbeidstakere fra EØS-området får kompensasjon for den tiden de er forhindret i å komme på jobb mens grensene i Norge er stengte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Levering av mva-melding for 1. termin og 2. termin 2021
Skatteetaten presiserer at det er viktig å levere innen fristen – allerede få uker etter vil de starte med skjønnfastsettelse og tilleggsskatt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Valgkomiteens innstilling 2021
Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her presenterer vi valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 15. juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen 2020 - næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august (OPPDATERT)
Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke. Utsettelse søkes på vanlig måte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lær mer om bærekraftsrapportering 28.-29. april
Regnskap Norge er medarrangør for Sustainable Finance & Reporting Summit 2021. Meld deg på i dag og få halv pris.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hvordan håndtere pandemier og andre kriser?
Hva er en krise? Hvordan kan vi forberede oss? Hva kjennetegner kriseledelse?
Nyhet fra Regnskap Norge
Sykepenger under ventekarantene
Arbeidstaker kan få sykmelding og sykepenger under ventekarantene dersom øvrige vilkår er oppfylt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny administrerende direktør i Regnskap Norge
Rune Aale-Hansen tiltrer 1. september 2021. Han er siviløkonom med flere års erfaring som toppleder og har god kompetanse innen næringspolitisk arbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager
Regjeringen går inn for at tap av varelager som skyldes pålegg om skjenkestopp eller stenging kompenseres gjennom den ordinære kompensasjonsordningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Regnskapsbransjen – «the place to be»
Christine om sin tid i Regnskap Norge, erfaringer på veien, utviklingen i bransjen og hva som blir viktig fremover.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattefradrag for underskudd i koronaåret 2020 (OPPDATERT!)
Underskudd i virksomheten i 2020 kan tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. (Artikkelen ble oppdatert 26.03.21, med bakgrunn i avklaringer fra Skatteetaten.)
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt fra Skatteetaten om kosmetisk kirurgi og mva
Spørsmål knyttet særlig til underleverandører til klinikker som leverer kosmetisk kirurgi.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 - frist for å bekrefte søknader
Det er to frister å være oppmerksom på, og merk deg at bekreftelser må leveres i portal.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret
Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.
Nyhet fra Regnskap Norge