Nyheter

Forenklinger på Arendalsuka 2019
Regjeringen forenkler og endrer, men tilbakemeldingene fra næringslivet er at det ikke monner. Regnskap Norge tar saken!
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteregler i Stortingets glemmebok
I skattemessig forstand er Stortinget arbeidsgiveren til representantene, selv om arbeidsmiljøloven tilsier noe annet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tidfesting av erstatning for avlingsskade på grunn av tørke
Erstatning for tap av grovfôr på grunn av tørke i 2018 kan inntektsføres i takt med kostnadene, men ikke senere enn inntektsåret 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatt og sosiale avgifter som andel av bruttolønn i de nordiske landene
I forrige uke publiserte OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) en ny utgave av rapporten «Taxing Wages».
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattedirektoratet bekrefter feil i forhåndsutfylte formuesverdier for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom
Skatteetaten legger ikke ut nye forhåndsutfylte skattemeldinger, men endrer formuesverdiene i egne systemer slik at skatteoppgjørene blir korrekte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny synlighetskampanje på trappene
Vi vil vise hvor viktig regnskapsførerens kompetanse er, og at det må mer til enn en app for å matche den faglige innsikten du besitter som regnskapsfører.
Nyhet fra Regnskap Norge
Åpningstider påsken 2019
Åpningstiden er 08.00–15.30 mandag 15. og tirsdag 16. april. Onsdag 17. april er åpningstiden 08.00–12.00.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aksjeloven klar for brexit
Nye overgangsregler sikrer at norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal brexit.
Nyhet fra Regnskap Norge
Finansdepartementet foreslår lovfesting av omgåelsesnormen
Finansdepartementet har lagt frem forslag til lovfesting av skatterettens generelle omgåelsesregel med virkning fra 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skyhøy behandlingstid og diskriminering av saker kjennetegner dagens behandling av skatteklager
Finansdepartementet har nylig offentliggjort en rapport som ser på opphopningen av ubehandlede klagesaker i Skatteklagenemnda og løsninger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lederrollen, datadeling, og personal- og tredjepartsrabatter på dagsorden
Hvorfor lederutviklingsprogram for bransjen, hva rører seg rundt a-ordningen og hva skjer på naturalytelsesfronten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Krav om elektronisk faktura ved offentlige innkjøp
Fra 2. april 2019 må fakturaer som sendes offentlige myndigheter være i EHF-format.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personalrabatter og gaver i arbeidsforhold - beløpsgrenser for 2019 endret
Beløpsgrensen for gaver i arbeidsforhold endres til kr 2 000 og personalrabatter på opptil 100 % kan gis med inntil 8 000 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utredning om ajourhold av OTP ved deling av data fra a-ordningen
Skatteetaten skal utrede hvordan opplysninger som allerede rapporteres i a-ordningen kan gjøres tilgjengelig, og identifisere gevinstene en slik tilgang kan gi.
Nyhet fra Regnskap Norge
Innføring av obligatorisk virksomhetsnummer
Skatteetaten vil kjøre et informasjonsløp mot virksomhetene som berøres.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen 2018 – tips og råd
Hva må du passe på, og trenger du i det hele tatt å fylle den ut?
Nyhet fra Regnskap Norge
I 2021 blir skattemelding for næringsdrivende temabasert
Flere næringsdrivende må levere via årsoppgjørssystem.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ibsen, momsen, Vårherre og Peer Gynt
Peer Gynt AS er selskapet bak teater- og naturopplevelsen ved Gålåvatnet som årlig trollbinder tusener. De er vant til å søke eksperthjelp fra fagfolk når ting må gjøres profesjonelt – uansett om det gjelder Ibsen eller momsen!
Nyhet fra Regnskap Norge
eFaktura 2.0: Nå kan alle fakturere privatkunder rett i nettbanken
Stadig flere privatpersoner aksepterer eFaktura fra alle godkjente utstedere. Det gjør faktureringen mer effektiv og billigere, samtidig som det forbedrer likviditeten og kundeopplevelsen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fusjon av selskap med deltakerfastsetting – Utstedelse av vederlagsandeler ikke påkrevet
Ved fusjon mellom selskaper med deltakerfastsetting (ANS/DA/KS) er utstedelse av vederlagsandeler ikke påkrevet. For selskap med identisk eiersammensetning er det heller ikke nødvendig å beregne bytteforhold.
Nyhet fra Regnskap Norge
Flere fagressurser og godt grunnlag for fremtidsoptimisme
Møt våre to nye fagressurser og verdens første sirkulære regnskapsklynge.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan du som regnskapsrådgiver tilfører verdi
3 prinsipper og 5 steg.
Nyhet fra Regnskap Norge
All in på utvikling og omstilling
7 steg for endringsprosesser og hva Regnskap Norge tilbyr innen endringsledelse og forretningsutvikling.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsforetak beveger seg mot å bli totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester
I Finanstilsynets årsmelding for 2018 går det frem at de ser en klar tendens til at regnskapsforetak utvider tjenestespekteret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvitvasking - antall innrapporteringer til Økokrim på nivå med tidligere år
Regnskapsførere sendte i 2018 inn 61 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 42.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny hvitvaskingsrutine – orientering og veiledning
Ny hvitvaskingslov gjør det nødvendig for regnskapsforetak å etablere ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvorfor engasjere seg?
Vi ønsker deg velkommen til årsmøte og generalforsamling i Regnskap Norge, 11.–13. juni.
Nyhet fra Regnskap Norge
Altinn flyttes fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Difi
Endringen skjer med virkning fra 1. januar 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Et jubelår
I år fyller foreningen 50 år. Jubileumsåret vil markeres flere ganger, med Overskudd 2019 – jubileumskonferansen som det desiderte høydepunktet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personal- og tredjepartsrabatter – Regnskap Norge foreslår ytterligere endringer
Regjeringen har lagt frem endringsforslag som i beskjeden grad bidrar til reduksjon i arbeidet arbeidsgiverne er pålagt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva betyr endringene av skattereglene og Brexit for regnskapsbransjen?
Vi jobber stadig for å opplyse og påvirke myndighetene for å legge forholdene til rette for bransjen og næringslivet. Da er det godt å ha en innsiktsfull medlemsskare i ryggen!
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen varsler endringer i beskatning av personalrabatter
Grenser for beskatning justeres, men arbeidsgivers administrative byrder påvirkes lite.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ordningen med frivillig retting virker godt
I 2018 ble uoppgitte formuer for seks milliarder meldt inn til skatteetaten.
Nyhet fra Regnskap Norge
KS Komplett 2019-1 er klar for nedlastning
Den største nyheten er utkast til ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking
Nyhet fra Regnskap Norge
Med akademi på menyen
Vi har lansert megameny og Regnskap Norge Akademiet – vårt eget kompetansehus.
Nyhet fra Regnskap Norge
Niende utgave av Regelverk for regnskapsføring er klar
Regelverket regnskapsførere må forholde seg til vokser stadig. I denne utgaven er ny hvitvaskingslov, atferdsnorm for behandling av personopplysninger og kassasystemlov de største nyhetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
E-guiden - et nytt tilbud til næringsdrivende
I Altinn er det lagt ut en e-guide for personer som vurderer å starte virksomhet i serveringsbransjen. Regnskapsførere med kunder i denne bransjen bør gjøre seg kjent med tilbudet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utvikling og samarbeid
Vi jobber for å være den beste kursleverandøren innen våre fagområder, for å gi deg som medlem gode fordeler, og tilrettelegge for best mulige forhold for bransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Spørsmål og svar knyttet til reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær
Om praktiske problemstillinger rundt aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høring om mva-fritak for elektroniske publikasjoner
Bakgrunnen for forslaget er hensynet til lik avgiftsbehandling av bøker og tidsskrift. Regnskap Norge er positive, men har kommentert tre begrensende vilkår.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dette er resultatene fra kvalitetskontrollen 2018
89 % av de kontrollerte personene fikk godkjent den ordinære kontrollen i 2018. Til sammenligning med fjoråret, ser vi en tilbakegang i antall godkjente ordinære kontroller blant virksomhetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gjør deg klar!
Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR.
Nyhet fra Regnskap Norge
Snart kommer eBevis – et tiltak mot useriøse leverandører
Regjeringen har lagt frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om bedrifter samles på ett sted.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye krav til kredittkort og andre forbrukslån
Bankene må tilpasse seg de nye kravene innen 15. mai 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mer tyngde på skatt, lønn og HR – og lettere mva
Vi har gitt forenklingsinnspill til Finansdepartementets mva-ekspertgruppe og fått to nye fagtunge ressurser på huset.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer
Utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap er selve finalen i et regnskapsoppdrag. Kontrollen av at alt er rett er prikken over i´en.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i skatteskjemaene for 2018
Skattedirektoratet har laget en orientering om de viktigste endringene i skatteskjemaene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Norges første sirkulære regnskapsklynge er etablert
Sirkulærøkonomi er hetere enn noen gang, og det røk av Mass Andersens pistol og nettkabler i Oslo under Årsoppgjørets time denne uken.
Nyhet fra Regnskap Norge
Digitale trusler og virkemidler
Om truslene relatert til regnskapsbransjen og kundene, og hva regnskapsbedriftene kan gjøre for å redusere risikoen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket prioriteres særskilt fremover
Dette fremgår av Finanstilsynets strategi for perioden 2019 - 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattefordel knyttet til frigitte skogfondmidler
Det må gis avkall på fritak fra innbetaling til skogfond for å få utnyttet skattefordel knyttet til frigitte midler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenkling eller forvanskning?
Den nye regjeringsplattformen er opptatt av forenklinger. Denne uken har vi deltatt i Debatten på NRK, hvor vi diskuterte det motsatte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tiltak i den nye regjeringsplattformen
Det er mange positive signaler for næringslivet i den nye Regjeringsplattformen, der vi også kan regne hjem flere saker vi selv har jobbet for.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ekspertgruppe skal vurdere enklere merverdiavgift
Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsførers bekreftelse av kapitalinnskudd må skje via registrert regnskapsforetak
Foretaksregisteret har vurdert egen praksis, men kommet til at det ikke gjøres endringer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Grensen for revisjonsplikt heves
Tiltaket i den nye regjeringsplattformen for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører er fornuftig, og det er all grunn til å tro at næringslivet vil håndtere det på en forsvarlig måte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sammen for å oppnå felles mål
U35 er i gang, stadig flere slår ring om sirkulærøkonomien og vi ivaretar den gode dialogen med aktører som har sammenfallende interesser med bransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tross regelendring – ikke alle arbeidsgivere sender digital inntektsmelding til NAV
I 2018 gjorde Skatteetaten a-meldingen papirløs. Nå i 2019 har NAV skrotet papirskjemaet for inntektsopplysninger og erstattet det med en digital inntektsmelding. Men sen innsending og fortsatt noe bruk av papirskjemaer, gjør at behandlingen av saker stopper opp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fribilletter til frivillige for dugnadsarbeid og til sponsorer
Finansdepartementet har uttalt seg om skattlegging ved dugnadsinnsats og for ansatte hos sponsorer.
Nyhet fra Regnskap Norge