Nyheter

Oppdatering KS Komplett - hvitvaskingsrutine for EPF, opplæringsplan og avstemmingsskjema AGA
I KS Komplett finner du nå en hvitvaskingsrutine tilpasset regnskapsforetak organisert som enkeltpersonforetak. I tillegg kommer opplæringsplan på hvitvaskingsområdet og avstemmingsskjema tilpasset lavere arbeidsgiversavgift for tredje termin.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenklingskonferansen 2020
Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten 23. september.
Nyhet fra Regnskap Norge
NAV mangler opplysninger om lønnskompensasjon til permitterte
8 000 arbeidsgivere har fortsatt ikke levert nødvendige opplysninger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt
Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020
Det doble antall omsorgsdager som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen falt bort fra 30. juni 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kalkulator for å beregne tilskudd etter ordinær modell og sesongmodellen
Last ned vår kontantstøttekalkulator gjeldende for hele søknadsperioden
Nyhet fra Regnskap Norge
Portalen lonnstilskudd.no er åpnet
I portalen finner arbeidsgivere informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb. Det åpnes for søknader i oktober. 
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt styremedlem fra Regnskap Norge i Regnskapsstandardstyret
Hans Christian Ellefsen i Regnskap Norge er valgt inn som nytt styremedlem i Regnskapsstandardstyret (RSS).
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjon faste kostnader - nye beløpsgrenser innføres
Det innføres blant annet en beløpsgrense for når bekreftelse fra regnskapsfører og revisor skal kreves. I tillegg endres vilkåret om ansatte, slik at flere kan få kompensasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Full overgang til e-faktura kan spare samfunnet for 5,2 milliarder årlig
På initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics laget en oppdatert oversikt over bruken av elektronisk faktura.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny betalingsløsning lansert
DNB har lansert løsningen regnskapsgodkjente betalinger som innebærer at regnskapsførere kan godkjenne utbetalinger i sitt ERP-system. Sparebank 1 følger etter over sommeren.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelendringer fra 1. juli 2020
Finansdepartementet har laget en oversikt over regelendringer som iverksettes fra 1. juli 2020. I år inneholder oversikten også viktige endringer vedtatt i løpet av våren.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning faste kostnader - ny veiledning for bekreftelse fra regnskapsfører og revisor
Den nye veiledningen gir føringer på hva skal kontrolleres for å avgi bekreftelse av forbedret gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 i forhold til ORFS.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere - søknadsfrist for juni utsettes til 6. august
Arbeids- og velferdsdirektoratet har forståelse for at ferieavvikling gir behov for noe lenger søknadsfrist.
Nyhet fra Regnskap Norge
Godt samarbeid handler om mennesker
Avtroppende skattedirektør Hans Christian Holte er et menneske jeg har satt stor pris på å samarbeide med.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bli ordentlig kjent med bransjeorganisasjonen din og bli en del av fagsupporten vår
Høsten blir travel og Regnskap Norge trenger ekstra bistand til fagstøtte ut mot medlemmene våre.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjon faste kostnader - søknadsfrist for mars, april og mai utsettes til 31. juli
For juni, juli og august er søknadsfristen 30. september 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjon faste kostnader - søknadsfrist og sesongbaserte virksomheter
Etter mye frem og tilbake om søknadsfristen for mars, april og mai, er det nå besluttet at fristen for disse tre månedene settes til 31. juli.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattedirektøren gjester Regnskap Norge-podden
Skattedirektør Hans Christian Holte er denne ukens podkast-gjest. Sammen med Christine Lundberg Larsen snakker han om sin tid i Skatteetaten og rollen som ny NAV-sjef.
Nyhet fra Regnskap Norge
Permittering – dette må du vite
Regler for permitteringer, fremgangsmåte, mal på permitteringsvarsel og informasjonsvideo.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra september 2020 gjelder kun EHF 3.0
Muligheten for PDF-visningskopi gjennom "CommercialInvoice" stopper fra samme dato.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forsinkelsesrenten reduseres til 8 prosent fra 1. juli 2020 (Korrigert!)
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 430 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lover grønn omstilling, forenklinger og kompetanseløft
Vår nye finansminister vil ha en sterk, privat sektor og ruste Norge for fremtidens utfordringer. For å sikre gode rammebetingelser for norsk næringsliv lover Jan Tore Sanner (H) forenklinger, grønn omstilling og kompetanseløft.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kan regnskapsførerne redde kloden?
Den australske forfatteren Jane Gleeson-White slår fast at det er én yrkesgruppe som nå virkelig må trå til for å redde klimaet, kloden og menneskeheten: Regnskapsførerne.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tør småbedriftseierne å ta sjansen?
I 2021 er det stortingsvalg igjen, og selv om Ap ikke vil ha arveavgiften tilbake, snakker koalisjonspartnerne deres stadig høyere om mer skatt for de rike. Kan 2020 være SMB-eiernes siste sjanse for et skattefritt generasjonsskifte?
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag om innføring av skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap
Forslaget kommer etter at Finanstilsynet har erfart at regnskapsførere som er fratatt autorisasjonen, fortsetter å styre selskapet som eier eller styremedlem.
Nyhet fra Regnskap Norge
Enkelt er vanskelig, men nødvendig
Koronakrisen har vist at myndighetene kan snu seg raskt når det trengs. Krisen har også vist at det er et løpende behov for innspill fra næringslivet og forenklinger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utsatt årsregnskapsfrist er vedtatt
Årsregnskapsfristen er utsatt med to måneder, til 31. august. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte er utsatt tilsvarende. Utsettelsen er gitt i en midlertidig lov som trer i kraft i dag.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fristen for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier utsatt til 31. august
Stortinget har vedtatt en midlertidig lov som forlenger muligheten til å avholde årsmøter og generalforsamlinger digitalt, og utsetter fristen for å avholde møtene til 31. august.
Nyhet fra Regnskap Norge
Purring på betaling av mva
For dere som har søkt om betalingsutsettelse er det bare å se bort fra purringen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tidsbruk på kompensasjonsordningene og forventninger til årets lønnsvekst
Resultater fra medlemsundersøkelsen i uke 22
Nyhet fra Regnskap Norge
Generalforsamling, påvirkningsarbeid og Peer i podcast
Tilbakemeldingene viser at vi når frem.
Nyhet fra Regnskap Norge
Budsjettforlik om revidert nasjonalbudsjett 2020 - egenandelen i kompensasjonsordningen fjernes
Egenandelen blir fjernet fra og med mai måned.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt styre i Regnskap Norge
Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norges generalforsamling 2020
Årets generalforsamling var av det heldigitale slaget, med innlegg fra skattedirektør Holte og Bellamy fra Finanstilsynet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personer med d-nummer som ønsker å starte enkeltpersonforetak, må gjennom ID-kontroll
ID-kontrollen utføres hos skattekontoret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Innsynsløsning for lånegarantiordningen er klar
En ny innsynsløsning gir tilgang til opplysninger om hvert enkelt lån som er gitt under ordningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeidsgivere må gi informasjon om permitterte arbeidstakere
Løsningen for å utbetale lønnskompensasjon er klar.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søknad om betalingsutsettelse for mva 10. juni
Da er skattekontoret kommet med mer informasjon om muligheten for å søke betalingsutsettelse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Peer Veiby gjester Regnskap Norge-podden
Ny episode er publisert! Christine Lundberg Larsen snakker med Peer Veiby, styreleder i Regnskap Norge, om utviklingen i regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb
Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning, som innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foreslår å utsette fristen for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier til 31. august
Regjeringen foreslår for Stortinget en midlertidig lov som forlenger muligheten til å avholde årsmøter og generalforsamlinger digitalt, og utsetter fristen for å avholde møtene til 31. august.
Nyhet fra Regnskap Norge
Brev fra a-ordningen om permitteringer
Mange arbeidsgivere har blitt bedt om å gi opplysninger om permitterte ansatte. Dessverre har også arbeidsgivere som har rapportert rett mottatt brevet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Finanstilsynets rapport fra det dokumentbaserte tilsynet 2019 er publisert
Regnskapsbransjen kan vise til vekst i antall oppdrag, omsetning og sysselsatte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Betaling av mva 10. juni - det kan søkes om betalingsutsettelse
Ordning med betalingsutsettelse etter søknad kommer i stedet for ny og allmenn fristutsettelse. Ordningen vil gjelde generelt for skatte- og avgiftskrav ut 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge gjør det enklere å rapportere på bærekraft
Regnskap Norge utvikler en nordisk standard for bærekraftsrapportering for SMB-markedet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ektefeller i felles bedrift - manuelle søknader til NAV
Mange møter manglende kjennskap hos NAVs kontaktsenter til rutine vedrørende kompensasjonsordning for tapt inntekt. Her er forslag til manuell skriftlig søknad.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forklarbar kunstig intelligens gir tillit
Stadig flere regnskapsførere og teknologer tar til orde for at kunstig intelligens vil dominere bokføringen i den nære fremtiden. Men tør vi stole på maskinens beslutninger?
Nyhet fra Regnskap Norge
Kartlegging av markedet for salg av regnskapssystemer
Resultater fra del to av teknologiundersøkelsen 2020
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere - fristen for april utsettes til onsdag 3. juni
Arbeids- og sosialdepartementet lyttet til innspill og gir noen ekstra dager til å sende inn søknader.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i permitteringsordningen
Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny krisepakke – endringer i både kompensasjonsordningen og skattereglene
Kompensasjonsordningen for næringslivet løper ut august, men nedtrappes. Skatteendringer skal stimulere investeringer i næringslivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke (OPPDATERT)
Fristen er derfor 31. mai (2. juni) for alle skattytere også i år.
Nyhet fra Regnskap Norge
Visma har fått meldeplikt
Vi følger hvordan utviklingen i markedet påvirker regnskapsbransjen og jobber kontinuerlig for gode rammebetingelser for næringslivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Innbetaling av mva for 1. og 2. termin 2020
Det er foreløpig ikke kommet endringer i fristen for innbetaling av 2. termin 2020, og den er dermed fortsatt 10. juni. Det blir derimot mulig å søke betalingsutsettelse. (OPPDATERT)
Nyhet fra Regnskap Norge
Forlengelse av lånegarantiordningen fastsatt
Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året.
Nyhet fra Regnskap Norge
Folketrygdens grunnbeløp fastsettes til høsten
Grunnbeløpet fastsettes i trygdeoppgjøret og endringen vil gjelde fra 1. mai 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Konkurransetilsynet pålegger Visma opplysningsplikt
Visma må informere tilsynet dersom de kjøper flere regnskapssystemer
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjon næringsdrivende og frilansere - kontantprinsippet skal brukes, men alternativer kan videreføres
NAV står fast ved at kontantprinsippet gjelder, men godtar at realisasjons- eller faktureringsprinsippet videreføres for næringsdrivende som har benyttet dette i april-søknaden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utvidelse og forenkling av kompensasjonsordningen
26. mai deltok Regnskap Norge i innspillsmøte om kompensasjonsordningen sammen med NHO, Virke, SMB Norge og LO.
Nyhet fra Regnskap Norge