Nyheter

1 100 deltok på Norges viktigste regnskapskonferanse
Rekordmange deltakere samlet seg onsdag på Overskudd 2021 for faglig påfyll, inspirasjon og kompetanseheving.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bransjeprisen Årets Overskudd 2021 til Yassin Azari
Yassin Azari, COO og partner i ECIT Hønefoss, mottok prisen under regnskapskonferansen Overskudd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager
Kalkulatoren er nå oppdatert med tilskuddsperioden juli og august 2021. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. I denne artikkelen finner du i tillegg avtalemaler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets Overskudd 2021: Her er finalistene!
Kundeorientering, teknologiforståelse og gode ideer som gjennomføres er stikkord som kjennetegner årets finalister.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Formuesskatt svekker små og mellomstore bedrifter
For at små og mellomstore bedrifter skal fortsette å eksistere, så må det gjøres noe med formuesskatten på arbeidende kapital, sier ukens gjest Julie Brodtkorb.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 - regnskapsfører får ikke automatisk tilgang til purringer
For foretak som mangler bekreftelse, er det kun foretakene selv som mottar purringen i Altinn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene
Årsaken skyldes økt pågang og manglende kapasitet hos Brønnøysundregistrene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet
Utvalget skal foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2021
11. oktober og 6. desember er de sentrale datoene i år.
Nyhet fra Regnskap Norge
MVA-meldingen blir ny fra 2022
Fra 2024 foreslås det i tillegg å utvide rapporteringsplikten til et omfang vi aldri har sett maken til. 800 millioner transaksjoner skal rapporteres til Skatteetaten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte
(Oppdatert 09.09.21) Foretak som ennå ikke har fått bekreftet søknad om kompensasjon fra enten regnskapsfører eller revisor, vil motta purring i Altinn i uke 37.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søk om lønnsstøtte fra 1. september
Arbeidsgivere kan søke om støtte for perioden 15. mars til 30. juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Regnskapsforetak får store hvitvaskingsbøter
Flere regnskapsførerforetak kan få bøter fra Finanstilsynet for manglende oppfølging av hvitvaskingsloven. Ukens gjest synes loven er for komplisert.
Nyhet fra Regnskap Norge
Vil heve grensen for revisjonsplikt
Forslaget om å heve grensen gjør at flere små aksjeselskaper kan spare ressurser ved å fravelge revisjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 - husk å sende inn bekreftelse!
Dersom bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører ikke sendes inn, vil det bli sendt ut krav om tilbakebetaling.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge med i referansegruppe for Skatteutvalget
Gruppen vil bidra med sine synspunkt til skattesystemet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kursmenyen 2021 – hvilke kurs bør du ta?
Koronatid, lovendringer og hvitvaskingstilsyn. Hva bør etterutdanningen inneholde i år?
Nyhet fra Regnskap Norge
Lang saksbehandlingstid i Brønnøysund
Særlig uheldig at selskaper settes på hold under pandemien.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Spar penger ved å drive bærekraftig
60 % av CO2-utslippene i Europa stammer fra SMBene. NSRS gjør det enkelt for de små å drive bærekraftig.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Gode rutiner gir god likviditet
Har du opplevd at en regning har gått til inkasso? Eller har du hatt en kunde som ikke har betalt for seg og derfor sendt fakturaen til inkasso? Gode rutiner gjør det lettere å få betalt, mener ukens gjest.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 3 – ordningen videreføres i to nye perioder
Kompensasjon ytes også i perioden juli - oktober, men trappes ned.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bli med på Forenklingskonferansen 2021
Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen arrangeres digitalt 30. september.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hør på podkast i sommer
Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppfordring: Hvem skal du nominere til Årets Overskudd?
Hva kreves, hvem vi ser etter – og hvorfor har vi denne prisen?
Nyhet fra Regnskap Norge
Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året.
Nyhet fra Regnskap Norge
Angivelse av rabatter i salgsdokumentet
Når rabatter angis i ett beløp, må det klart fremgå hvilke varelinjer rabatten gjelder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift når det tas i bruk
De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer for permitteringsperioden og koronarelaterte sykepenger og omsorgspenger
Permitteringsperioden tilbakestilles og særregler for sykepenger og omsorgspenger videreføres.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slutt for rettsrådmonopolet
Proposisjonen til Norges første advokatlov er fremlagt. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sommeren er høytid for svindel og feilutbetalinger
Vær oppmerksom når kunden mener det haster å få betalt regningene. Da kan du være i ferd med å bli lurt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Pass opp for svindel i sommer!
Sommeren er høytid for såkalt direktørsvindel. Ukens gjest forteller deg hva du skal være obs på når svindlerne slår til.
Nyhet fra Regnskap Norge
Resultater kvalitetskontrollen 2020
Kontrollresultatene viser fremgang, både for ordinære kontroller og etterkontroller. Kvalitetsutviklingen har fortsatt, også under korona.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra skatteetaten i sentrum til skattyters behov i fokus
Her er skattedirektørens innlegg på Regnskap Norges årsmøte 2021 – om etatens planer og hva de er opptatt av.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mva-registrering for britiske selskaper etter Brexit
Britiske avgiftssubjekter skal fortsatt kunne registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten bruk av representant.
Nyhet fra Regnskap Norge
Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen
Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet
Stortinget har vedtatt lovendringer for å forhindre og bekjempe arbeidslivskriminalitet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges
De midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen er forlenget til og med 30. september 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Pensjon fra første krone
Det er lagt frem lovforslag som skal innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati videreføres
Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Midlertidig lav merverdiavgiftssats forlenges
Ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % forlenges til og med 30. september 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Siste frist for å søke om betalingsutsettelser etter midlertidig ordning er 30. juni
Skattytere som fremdeles har økonomiske problemer på grunn av covid-19-utbruddet må etter 30. juni eventuelt søke om betalingsutsettelse etter ordinære regler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementet
Her er en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2021 samt regelendringer trådt i kraft i løpet av våren.
Nyhet fra Regnskap Norge
Rundskriv om kobling bank- og regnskapstjenester
I rundskrivet uttaler Finanstilsynet at det er i strid med kundens interesser å tilby banktjenester under forutsetning av at kunden må bruke bankens regnskapsforetak til å føre regnskapet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Bli kjent med ny styreleder
Ingebjørg Harto er ny styreleder i Regnskap Norge. Bli kjent med den ferske styrelederen i denne ukens podkast-episode.
Nyhet fra Regnskap Norge
Alle foreldre vil få mulighet til å utsette foreldrepenger
Den vedtatte endringen i folketrygdloven fjerner tidligere krav for å kunne utsette foreldrepenger, og trer i kraft 1. oktober 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nasjonal strategi for sirkulær økonomi er lansert
– Målet er at Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årsregnskapsfristen er utsatt med to måneder
Med utsettelsen blir fristen for foretak med ordinært regnskapsår 31. august.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt styre i Regnskap Norge
Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ett hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2021
Vi gratulerer Håkon Beltestad.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 og 3 - nye forskriftsendringer
Omfanget på hva som kan kreves kompensert av tapt varelager utvides for serveringssteder. I tillegg er en feil rettet opp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny digital løsning erstatter Samordnet registermelding del 2
Fra 10. juni skal alle typer registreringer, endringer og sletting i mva-registeret skje i Skatteetatens digitale løsning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ferie og feriepenger
Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 3 – fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader
Det blir mulig å sende søknader fra i dag klokken 12.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteetaten overtar tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon
Fra 1. juni i år overtar skatteetaten ansvaret fra Finanstilsynet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønn og HR – et stort og viktig fagområde
Nok et kull lønn- og HR-rådgivere har fått sin sertifisering fra Regnskap Norge, og de har delt sine erfaringer fra programmet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Uttalelse om mva på nettkurs
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse vedrørende spørsmål om merverdiavgift på nettkurs.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – viktige endringer får tilbakevirkende kraft
Kompensasjon tapt varelager, frist, fisjonstilfeller, levert skattemelding og avtale som erstatter tidligere avtale er blant endringene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Få ekspertens tips til hvordan du får mer i pensjon
Hva vet du om egen pensjon? Hva er dine drømmer for pensjonstiden? I ukens episode deler Lasse Rudi, ekspert på pensjon, sine beste tips.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foreldre har ikke rett til omsorgsdager ved streik i skole eller barnehage
Flere skoler og barnehager er tatt ut i streik, og dette påvirker mange foreldre som er i arbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 – frist for å bekrefte søknader forlenges
Samlet finanskomite går inn for å utsette fristen for å fastsette årsregnskap med 2 måneder i 2021. Dette påvirker også fristen for å bekrefte søknader om kompensasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge