Nyheter

Lederoppgjøret er i gang!
Høyt under taket på lederoppgjøret, og forenklinger på bordet hos myndighetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Vi søker deg som jobber med digital utvikling i regnskapsbransjen
Regnskap Norge etablerer et nytt forum for deg som jobber med digital utvikling på strategisk og forretningsmessig nivå i regnskapsbedrifter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2020
Regelverksforenklinger og økt rettssikkerhet for skattytere var hovedbudskapet da Regnskap Norge møtte i finanskomiteens høring om Statsbudsjettet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i NRS 16 Årsberetning
Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det gjort endringer i NRS 16 Årsberetning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny strategi for en enklere hverdag for småbedrifter
I slutten av august la regjeringen frem sin strategi for små og mellomstore bedrifter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvor er forenklingene i statsbudsjettet?
Under direktesendt webinar kommenterte vi skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet. Dessverre var det manko på forenklinger for næringslivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2020 - endringer i Skattefunn-regelen
Regjeringen foreslår flere endringer i Skattefunn-reglene. De foreslåtte endringene vil få virkning fra inntektsåret 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2020 - 350-kroners grensen for avgiftsfri netthandel fjernes
Samtidig foreslås et generelt toll- og særavgiftsfritak for forsendelser opp til kr 3000, men med viktige unntak.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dispensasjonsadgang SAF-T
Skatteetaten varsler restriktiv dispensasjonsadgang fra kravet om å gjengi elektroniske opplysninger i SAF-T-formatet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Opptak av webinar om statsbudsjettet
Fikk du ikke sett webinaret om statsbudsjettet live? Nå kan du se opptaket.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsopplegget 2020 – forslag til statsbudsjett
Fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareimport og endringer i formuesverdsettelse av aksjer ved kapitalendringer er de største nyhetene for næringslivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
– Dagens MVA-system må oppdateres
Skattedirektør Hans Christian Holte har loset Skatteetaten gjennom endringer og sammenslåinger i seks år. Her forteller han litt om prioriteringene for sin neste seksårsperiode.
Nyhet fra Regnskap Norge
– Naturalytelser til ansatte er årets store tema
De nye reglene rundt naturalytelser til ansatte er en snakkis i økonomi- og regnskapsavdelinger overalt. Advokat Harald Breivik holder kurs i reglene over hele landet, men han hadde helst sett at det ikke var nødvendig i det hele tatt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Når regnskapsfører er kundens vekst-hjelper
Regnskapsfører har mye å tilføre bedrifter i vekst, inkludert å få på plass likviditet til å realisere målene. Vi har snakket med en regnskapsfører som spiller en nøkkelrolle for en ny, innovativ og grønn bedrift i Stavanger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bør bærekraftsrapportering bli obligatorisk?
Den sirkulære regnskapsklyngen jobber allerede med å definere hvilke måleparametere virksomheter bør styre etter og rapportere på.
Nyhet fra Regnskap Norge
Webinar om statsbudsjettet
Tirsdag 8. oktober oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i statsbudsjettet 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
43 prosent har mottatt faktura for varer som ikke er bestilt
Årets Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse fra privat og offentlig sektor foreligger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bærekraftsrapportering – også for de små?
Bærekraftsrapportering bør standardiseres og tilrettelegges alle foretak, uavhengig av størrelse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dokumentbasert tilsyn må besvares innen 21. oktober 2019
Alle som har autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap må besvare tilsynet. Det stilles blant annet spørsmål om du er i rute med kursoppdatering.
Nyhet fra Regnskap Norge
U35-treff
Denne uken møttes de unge i regnskapsbransjen til workshop om rådgiverdialog.
Nyhet fra Regnskap Norge
eBevis – får seriøse aktører til å fremstå som useriøse?
Å bekjempe arbeidslivskriminalitet er en viktig oppgave, men vi mener det er like mye å hente på å bruke gulrot som på offentliggjøring og pisk, som det kan virke som det legges opp til.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik kan Big Data styrke kundeforholdet ditt
Ved riktig bruk av data og måte du jobber på kan du enkelt levere flere tjenester og gi kunden merverdi.
Nyhet fra Regnskap Norge
Samarbeid mellom regnskapsførere ved overføring av kunder
Hvordan sikre alle parters interesser når en oppdragsgiver bytter regnskapsfører?
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva nå, Finansdepartementet?
Vi er nok ikke ferdig snakket om naturalytelser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Teknologiske aspekter ved personopplysningsloven
Personopplysningsloven krever at du har god kontroll på informasjonen og rutinene i orden. Hva kreves?
Nyhet fra Regnskap Norge
Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte
En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder!
Nyhet fra Regnskap Norge
Høst er tiden for kompetansepåfyll!
Flere av fagdagene blir ekstra staselige i år, og opplysningsarbeidet om den viktige omstillingen til bærekraftig drift for bransjen og næringslivet fortsetter.
Nyhet fra Regnskap Norge
API – hverdagshelten få kjenner
Nesten hver gang du bruker en tjeneste på nettet våkner et API opp i bakgrunn uten at du vet det. Men hva gjør det?
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag om innføring av én mva-sats
Nå foreligger høringssvar til ekspertutvalgets forslag om fjerning av reduserte merverdiavgiftssatser og nullsats.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan dokumentere, bokføre og rapportere mva ved innførsel av varer
Næringsdrivende og offentlige virksomheter som kjøper varer fra utlandet må som hovedregel betale merverdiavgift ved innførsel til Norge.
Nyhet fra Regnskap Norge
For en fest!
Tusen takk til alle som kom – dere bidro til å gjøre årets konferanse til det største bransjetreffet noensinne. Jeg håper dere koste dere like mye som meg!
Nyhet fra Regnskap Norge
Utbytte basert på mellombalanse som ikke er revidert
Når iverksettes den vedtatte lovendringen? Artikkelen erstatter upresis artikkel fra 28. august.
Nyhet fra Regnskap Norge
Felles bruk av én BankID vurdert som lovstridig
Tilgangsrettigheter skal være personlige.
Nyhet fra Regnskap Norge
Overskudd 2019 ble tidenes største bransjetreff
Jubileumskonferansen var en hyllest til regnskapsbransjen, utviklingen så langt og det som kommer, og ble en verdig markering av en stolt 50-årsjubilant.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan får vi et bærekraftig næringsliv?
Et synonym til bærekraft er utholdenhet. Hva er holdbarheten til kloden vår? Det kommer mye an på hvor bærekraftig utvikling vi har.
Nyhet fra Regnskap Norge
Beredskapsplaner i regnskapsbransjen
Det er ikke helt intuitivt hvordan en slik plan skal utarbeides, selve innholdet og vedlikehold av den. Og hva må du tenke på ved et driftsavbrudd?
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets Overskudd 2019
Vi gratulerer vinneren Bjørg Dalane!
Nyhet fra Regnskap Norge
KS Komplett beveger seg opp i skyen
Regnskap Norge introduserer KS Komplett som en skytjeneste. På kskomplett.no vil du finne veiledere og maler for effektiv og kvalitetssikret drift. Samtidig introduserer vi KS Komplett as a Service, en tjeneste hvor systemleverandører kan integrere seg med KS Komplett på en effektiv måte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kontrollsesongen er i gang og jubileumskonferansen er rett rundt hjørnet
Vi sees på Overskudd 2019 – det største bransjetreffet vårt noensinne!  
Nyhet fra Regnskap Norge
Her er finalistene til prisen Årets overskudd 2019
Vi gratulerer Bjørg Dalane, Åslaug Stadheim Ese og Henning Grindstuen!
Nyhet fra Regnskap Norge
Betalingsoppdrag – høyere bevissthet om risiko og gode rutiner bør på plass
Finanstilsynet forutsetter at regnskapsforetak med betalingsoppdrag bruker rapport fra tematilsyn til evaluering av egen virksomhet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt skybasert regnskapssystem?
Seks ting å vurdere når du skal investere i nytt system.
Nyhet fra Regnskap Norge
Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2019
20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Teknologi i en sirkulær økonomi
Overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi utfordrer finansiering, forretningsmodeller og rapporteringen fra bedriftene. Hvilke teknologiske utfordringer gir dette?
Nyhet fra Regnskap Norge
Likestilling i årsberetningen - regnskapsloven er endret
I tillegg er likestillings- og diskrimineringsloven endret, slik at aktivitets- og dokumentasjonsplikten samt redegjørelsesplikten fremkommer der.
Nyhet fra Regnskap Norge
Likestilling i årsberetningen - regnskapsloven er endret
I tillegg er likestillings- og diskrimineringsloven endret, slik at aktivitets- og dokumentasjonsplikten samt redegjørelsesplikten fremkommer der.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny fagressurs og fullt hus hos Regnskap Norge
Vi har fått på plass fagansvarlig for merverdiavgift. Frokostseminar om rådgiverdialog fylte lokalene våre denne uken – dette gjør vi mer av!
Nyhet fra Regnskap Norge
Plattformisering gir nye forretningsmuligheter
Plattformisering fjerner konkurransebarrierer, skaper nye forretningsmodeller og snur hele bransjer opp ned. Hva med regnskapsbransjen?
Nyhet fra Regnskap Norge
Søk SkatteFUNN-midler innen garantifristen 1. september
Inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Det er ingen skam å snu!
Vi fortsetter kampen for å få våre myndigheter og politikere til å forstå hva millimeternøyaktigheten de etterstreber faktisk innebærer. 
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge debatterte nye regler som hindrer forenklinger og skaper kjeltringer
Flere meter med millimeterregler forvansker hverdagen til næringslivet. Det ble tydelig foran et fullsatt publikum under forenklingsdebatten på Arendalsuka.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søknad om merverdiavgiftskompensasjon må sendes inn innen 1. september
Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aksjeloven § 3-8 – Unntak for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet
Som hovedregel skal avtaler mellom aksjeselskap og aksjeeier mv inngås i tråd med saksbehandlingsreglene i § 3-8. Det er imidlertid praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen, noe denne artikkelen går nærmere inn på.
Nyhet fra Regnskap Norge
Klager behandlet i Klagenemnda for revisor- og regnskapsførersaker
Sakene omhandlet klager om avslag på søknad om autorisasjon som regnskapsfører og tilbakekall av autorisasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppfordring: Hvem skal du nominere til Årets Overskudd?
Flere har lurt på hva som kreves og hvem vi ser etter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert risikovurderingsrapport fra Finanstilsynet
Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Siste frist for innsendelse av årsregnskap er 31. juli
Det gis ingen utsettelse på fristen og forsinkelsesgebyr beregnes fra 1. august.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dom mot autorisert regnskapsfører
Autorisert regnskapsfører dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for manglende oppfyllelse av bokføringsbestemmelser, medvirkning til skattesvik og drift av regnskapsvirksomhet med grove regelbrudd over tid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag til opplysningsplikt om skatterådgiveres skatteplanleggingspakker
Et utvalg har utredet og vurdert skatterådgiveres opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker. Skatterådgivernes opplysningsplikt og taushetsplikt overfor skattemyndighetene er også vurdert.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattefritaket for arbeidsgivers dekning av flybilletter videreføres
Regjeringen går tilbake til den ordningen som gjaldt frem til nyttår 2019, slik at det fortsatt vil være skattefritak for arbeidsgivers dekning av pendleres besøkreiser med fly innenfor EØS området.
Nyhet fra Regnskap Norge