Nyheter

Skatteinnkreving under koronakrisen
Der skatteetaten vanligvis begjærer konkurs, gis det nå ofte betalingsutsettelser isteden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Bør man bytte regnskapsfører om man går i minus?
Det svarer Andreas Vik i Aider på, som vil redefinere regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fagsupport som gjelder kompensasjonsordningen
Vi har satt sammen et eget team som håndterer henvendelser relatert til denne ordningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert veileder om naturalytelser
Skattedirektoratet har oppdatert veilederen om rapportering og skattlegging av naturalytelser. Formålet er å forenkle.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årlig justering av mva
Fristen for å foreta årlig justering av mva er 10. februar. Justering gjøres på mva-meldingen for 6. termin.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mva-melding lav omsetning – søknads- og leveringsfrist
Husk å søke om årlig levering innen 1. februar og å levere oppgaven innen 10. mars
Nyhet fra Regnskap Norge
Opposisjonspartiene enige om en rekke krisetiltak
Regjeringen får pålegg om 23 punkter som dreier seg om å forlenge ulike ordninger, som permitterings- og dagpengeordningene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Klimaplanen til regjeringen vil påvirke store som små selskaper
Regnskapsfører får en sentral rolle i fremtidig bærekraftsrapportering hvis virksomhetene skal bidra til at regjeringen når sine ambisjoner i klimaplanen for perioden 2021-2030.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – praktisk informasjon
Hvem kan fylle ut søknad, signere og bekrefte søknadene? Vi har samlet noen sentrale spørsmål.
Nyhet fra Regnskap Norge
Store publikumsarrangementer kan søke om koronatilskudd
Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for dem som har måtte avlyse eller nedskalere som følge av pandemien.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bransjens og foreningens bidrag til kompensasjonsordningen er historisk
Oppdraget er en anerkjennelse – både av regnskapsbransjens fagkompetanse og det næringspolitiske arbeidet vårt.
Nyhet fra Regnskap Norge
MVA – beregn årlig justering og få på plass dokumentasjon til den 10. februar
På omsetningsoppgaven for sjette termin som har frist den 10. februar skal det foretas eventuell årlig justering for kapitalvarer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag om endringer i regnskapsloven
Finansdepartementet foreslår blant annet en del lettelser i notekravene for små foretak.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2019 kan ettergis
Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta koronapandemien som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere - ordningen forlenges til 1. juli
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foretakssammenslutningen Visma – Sticos er ferdigbehandlet
Konkurransetilsynet har ikke har funnet tilstrekkelig grunn til å gå videre med saken.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen forlenger permitteringsperioden
Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak
Regnskapsvirksomhet som er organisert som enkeltpersonforetak vil fra 2021 ha ubetinget revisjonsplikt og må følge risikostyringsforskriften.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - kalkulator, oppstilling og dokumentasjon
Beregningskalkulatoren kan om ønskelig brukes til å dokumentere innholdet i søknaden og pålagte kontrollhandlinger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ikke mva-fradrag på kostnader knyttet til salg av fast eiendom
Nemdas tidligere vedtak om fradrag ble opphevet da staten møtte staten i retten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hvor sikre er dine og kundenes data?
Etisk hacker og leder av Red Team i PWC, Nicolai Grødum, er gjest i denne episoden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - forlenger ordningen ut april
Opposisjonen uttaler at de vil forlenge ordningen ytterligere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2021
Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2020-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.
Nyhet fra Regnskap Norge
Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2021
Satsene gjelder både innlands- og utlandsreiser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kost og losji - sats for fordelsbeskatning i 2021
Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt litt fra 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – regnskapsførers kontrollhandlinger
Brønnøysundregistrene har publisert hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører og revisor skal utføre før søknad om tilskudd sendes inn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – slik fungerer tilskuddsordningen
Den nye kompensasjonsordningen får tre 2-månedlige tilskuddsperioder, hhv. september/oktober 2020, november/desember 2020 og januar/februar 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Julehilsen 2020 (med sang)
Kjære medlem i Regnskap Norge og ambassadør for regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge i ny dialog med Konkurransetilsynet
Etter tidligere dialog ønsket tilsynet våre vurderinger rundt Vismas avtalte oppkjøp av Sticos.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Møt den nye skattedirektøren, Nina Schanke Funnemark
Vi skal fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet!
Nyhet fra Regnskap Norge
EU's bærekraftslov kan treffe små og mellomstore bedrifter hardt
SMBene vil bli truffet indirekte av EUs nye taksonomi, men mange er ikke klar over det og få vil ha ressurser til å finne ut av det på egen hånd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvitvasking og regnskapsførers ansvar
Regnskapsførere er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Her er noen av risikoene det innebærer og sentrale krav regnskapsfører må oppfylle.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelverksendringer fra Finansdepartementet fra 1. januar 2021
Finansdepartementet har laget en oversikt over de viktigste regelverksendringene på departementets ansvarsområde.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra nyttår kan du sende inn mellombalanse
Mellombalansen skal sendes til Regnskapsregisteret via Altinn, og må være godkjent før disposisjonen kan foretas.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årsoppgjøret for 2020 – sjekkliste til kundene
Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig?
Nyhet fra Regnskap Norge
Aksjonærregisteroppgaven 2020 – brevmal og sjekkliste
Leveringsfristen er fredag 31. januar.
Nyhet fra Regnskap Norge
Merverdiavgift på alternativ behandling og kosmetisk kirurgi
Fra 01.01.2021 innføres det mva på alternative helsetjenester og kosmetisk kirurgi.
Nyhet fra Regnskap Norge
Visma kjøper Sticos
Hvordan forholder Regnskap Norge seg til dette?
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - søknader kan sendes inn fra 18. januar
Kompensasjonen vil bli utbetalt kort tid etter innsending.
Nyhet fra Regnskap Norge
Administrerende direktør i Regnskap Norge går over i ny stilling 1. mai 2021
Etter fire år i Regnskap Norge har Christine Lundberg Larsen takket ja til rollen som COO – Chief Operating Officer i ECIT.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 - nå kan bekreftelser sendes Skatteetaten
Skatteetaten har lansert løsningen hvor regnskapsfører eller revisor skal bekrefte innhold i søknader om kompensasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge er Miljøfyrtårn-sertifisert
Med en viktig rolle i den grønne omstillingen til en bærekraftig økonomi, har miljøsertifisering vært et naturlig mål for oss.
Nyhet fra Regnskap Norge
Magasinet Regnskap og økonomi går digitalt
Nettversjonen lanseres vår 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hva ligger i begrepet mangfoldsledelse og hvordan kan dette bidra til innovasjon?
Møt Loveleen Rihel Brenna, forretningsutvikler, forfatter og foredragsholder, med spisskompetanse innen mangfoldsledelse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Omstillingsordningen for reiselivet videreføres og utvides
Denne runden kan også nyetablerte bedrifter og messe- og konferansearrangører få støtte. Merk at det er kort søknadsfrist.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsfører kan fylle ut søknad om mva-registrering
Endelig er det rullet ut funksjonalitet for at regnskapsfører kan bistå kundene med mva-registrering i skatteetatens nye løsning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Adgangen til å skrive opp pålydende på aksjene ved fisjonsfusjon utvides
Skattedirektoratet går tilbake på visse innskrenkende fortolkninger i tidligere uttalelser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Enighet om statsbudsjettet for 2021
Formuesskatten på boliger og fritidsboliger økes ikke likevel.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonssøknad faste kostnader – skjemamal til bekreftelsene
Vi har utarbeidet maler til bruk ved utarbeidelse av regnskapsførers bekreftelse til søknadene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvitvaskingsloven – opplæring av medarbeidere
Regnskap Norge lanserer både spill-app og nettkurs som kan brukes for å oppfylle opplæringskravet i hvitvaskingsloven.
Nyhet fra Regnskap Norge
Takseringsregler for 2020
Lovdata har publisert Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
DNB og Sparebank 1-alliansen kjøper opp 2/3 av Uni Micro
Sterke bindinger mellom aktørene i bransjen kan være til hinder for en effektiv konkurranse og partenes uavhengighet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – start forberedelsene før jul
Næringsministeren oppfordrer bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor til å skaffe seg det.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Om å bygge opp en virksomhet, kommunikasjon og omdømme
Møt Ole Christian Apeland, en av Norges mest erfarne kommunikasjonsrådgivere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny revisorlov trer i kraft 1. januar 2021
Lovens tittel er Lov om revisjon og revisorer (revisorloven).
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 – erfaringer fra saksbehandlingen
Skatteetaten har sendt større foretak oversikt over hyppig forekommende feil, og oppfordrer mottakerne til å gjennomgå egne søknader for eventuelt å korrigere disse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteregler for ansatte på hjemmekontor
Arbeidsgivers dekning av utgifter til lokaler, utstyr og servering for ansatte på hjemmekontor er ett av flere skatterelaterte temaer som tas opp av Skattedirektoratet i egen uttalelse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall - OPPDATERT
Artikkelen er oppdatert med endringer fra forliket på Stortinget.
Nyhet fra Regnskap Norge