Nyheter

Historisk nordisk samling hos Regnskap Norge
For første gang er Danmark representert som fullverdig medlem i Nordic Accountant Federation (NAF).
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik får du mer ut av fagsupporten
Regnskap Norges fagsupport gjør medlemmenes hverdag enklere og mer lønnsom. Vårt mål er å løfte kvaliteten i bransjen!
Nyhet fra Regnskap Norge
Er det forsvarlig å dele ut utbytte?
Utdeling av utbytte i 2022 påvirkes av etterdønningene fra koronapandemien og krigen i Ukraina.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fristutsettelse for skattemelding
Regnskapsfører som søker om utsettelse på vegne av sine kunder innen 31. mai får utsatt frist til 30. juni.
Nyhet fra Regnskap Norge
Folketrygdens grunnbeløp økes til 111 477 kroner
Endringen får virkning fra 1. mai 2022. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2022 blir dermed kr 109 784.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvorfor blir NACE-koden plutselig viktig?
Fremover kan NACE-koden påvirke hvilke betingelser virksomheten får i banken, og om virksomheten i det hele tatt kan få kreditt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hvorfor digger Accountor regnskap?
På grunn av den rivende utviklingen som innbefatter digitalisering og den grønne reisen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning
Regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 2023, men samtidig innføre en tilskuddsordning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2022
Økt formueskattesats for upersonlige skattytere og omlegging av støtten til kjøp av elbiler er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.
Nyhet fra Regnskap Norge
Snart kan det bli uaktuelt å ha enkelte formuesobjekter i virksomheten
Forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap vil gjøre det uaktuelt å ha bolig og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter i virksomheten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tidlig ferieplanlegging lønner seg
Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver, som ofte må tenke på bemanning i ferieperioden, og for arbeidstaker, som skal planlegge ferien sin.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ferie og feriepenger
Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?
Nyhet fra Regnskap Norge
Digitalt medlemsmøte 7. juni
Gi dine innspill til Regnskap Norges strategiarbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ingen fristutsettelse for årsregnskap og skattemelding
Finansdepartementet har avslått vår anmodning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tematilsyn om kompensasjonsbekreftelser viser god kvalitet
Finanstilsynet har hatt tilsyn med hvordan regnskaps- og revisjonsbransjen har utført sine oppdrag med å bekrefte kompensasjonssøknader. Oppgaven er bestått.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Skatteekspert forklarer Carews tiltale om skatteunndragelse og Dæhlies skatteflukt
Hvorfor er Carew tiltalt for skatteunndragelse og hvorfor pakker Dæhlie langrennsskiene og drar? Hør Regnskap Norges egen skatteekspert ta for seg det siste årets mest omtalte skattesaker.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny advokatlov: Slutt for rettsrådmonopolet
Stortinget vedtok loven 28. april. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årsmelding 2021
Se Regnskap Norges årsberetning for 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Krever momsfri reparasjon
Regnskap Norge og syv andre organisasjoner ber regjeringen om å innføre merverdiavgift med nullsats for reparasjoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik skal el-bil med yrkeskjøring over 40 000 km verdsettes
El-bil med yrkeskjøring over 40 000 km skal verdsettes til 75 % av listepris som ny.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dansk søsterorganisasjon besøker Regnskap Norge
Cereda reiser hjem med mye inspirasjon fra den norske regnskapsbransjen og deres bransjeforening.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra 1. juli tre en helt ny lov i kraft: Åpenhetsloven
Er din bedrift er berørt av det nye lovverket som trer i kraft 1. juli? Finn ut mer om Åpenhetsloven, hvem den gjelder og hva som må gjøres.
20 000 arbeidsgivere risikerer tvangsmulkt
Arbeidsgivere som ikke oppfyller sin OTP-plikt, står i fare for å bli ilagt tvangsmulkt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Midlertidig ansettelse? Nye regler fra 1. juli 2022
  Reglene for kunne ansette arbeidstaker midlertidig endres fra 1. juli i år.
Kompensasjonsordning 4 - husk fristen 25. april
Fristen for tilskuddsperiodene november 2021, desember 2021 og januar 2022 løper ut 25. april. Det er ikke anledning til å søke utsettelse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Valgkomiteens innstilling 2022
Her er veiledende innstilling til Generalforsamlingen 14. juni 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Dette bør du som skal rekruttere tenke på
Skal du ansette? Ukens gjest gir deg tips om rekruttering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge følger opp differensiert arbeidsgiveravgift og foretak i økonomiske vanskeligheter
Regnskap Norge jobber med oppfølging både mot Skatteetaten og Finansdepartementet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ikke gjør disse to feilene i ny mva-melding
Skatteetaten opplever utfordringer knyttet til KID ved utbetaling og bruk av merknader.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny hjemmekontorforskrift i kraft fra 1. juli 2022
Regjeringen har fastsatt endringene i hjemmekontorforskriften.
Ofte stilte spørsmål om ny mva-melding
Mva-meldingen skal leveres i nytt format innen 11. april. Regnskap Norges fagsupport svarer her på spørsmål om den nye mva-meldingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?
Her er en oversikt over de viktigste reglene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Bærekraftig business – hvordan sikre bedriften for fremtiden
Rekruttering og krav fra investorer setter bærekraft på agendaen til stadig flere virksomheter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Husk avdragsfristen 31. mars for betalingsutsatte skatter og avgifter
Retten til å betale i avdrag opphører dersom én enkelt betalingsfrist ikke overholdes.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattedirektoratet snur om «Kruse-Smith-modellen»
Skattedirektoratet går tilbake på nylig innskrenkende skattemessig fortolkning av ofte benyttet aksjeincentivmodell.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kom i gang med åpenhetsloven
1. juli trer den nye åpenhetsloven i kraft. Hensikten er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Nyhet fra Regnskap Norge
Her legger Arbeidstilsynet sine kontroller i 2022
Det er en del gjengangere i listen over bransjer som kan vente seg besøk.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ukraina-krigen - regnskapstjenester omfattes av sanksjonsregelverket
Finanstilsynet legger til grunn at regnskapstjenester omfattes av sanksjonsregelverket. Dette inkluderer bistand med rapportering til offentlige myndigheter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dette er endringene i forskrift om hjemmekontor
Forskriften slår blant annet fast at generelle regler for arbeidstid også gjelder på hjemmekontoret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Differensiert arbeidsgiveravgift - uttalelse om bruk av tilleggsskatt for foretak i økonomiske vanskeligheter
Uttalelsen kan vedlegges tilsvar/klager til Skatteetaten på varsler og vedtak om ileggelse av tilleggsskatt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Strengere krav til midlertidig ansettelse
Arbeidstakers rett til fast ansettelse styrkes fra og med 1. juli 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Styrking av fedres rett til foreldrepenger
Endringer i folketrygdloven gir mer fleksibilitet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Feriepenger på dagpenger mottatt i 2021
Arbeidsledige og permitterte får 10,2 % feriepenger på dagpenger mottatt i 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Oppstartsbedrifter kveles i byråkrati
Det sier Geir Høydalsvik. Han frykter at bedrifter drukner i kostbare og tidkrevende administrative byrder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye regler for hjemmekontor fra juli 2022
Regjeringen har fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres fra arbeidstakers hjem.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sykefravær skaper store regnskapsproblemer
Regnskap Norge ber om fristutsettelse for skattemelding og årsregnskap.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsbransjen rocker
Er ikke regnskapsførere en utdøende rase, som vil sovne stille inn over permene sine?
Nyhet fra Regnskap Norge
Krav til regnskapsforetak om å ha samlet oversikt over utkontrakteringsavtaler
Regnskapsforetak er fra og med 2022 pliktig til ha en oppdatert oversikt over avtaler om utkontraktering. Det omfatter bl.a. avtaler om ekstern IT-drift og programvare.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nå kommer skattemeldingen 2021
Skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 4. april.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeidstilsynet krever godkjenning for flere virksomheter
Et nytt register for virksomheter innen bilpleie, hjulskift og hjullagring skal bidra til å redusere svart arbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeidsgivers styringsrett - handlingsrom og begrensninger
Styringsretten blir ofte omtalt som arbeidsgivers handlingsrom.
Krigen i Ukraina – hva betyr det for regnskapet og kundene dine?
Hvordan kan krigen i Ukraina påvirke regnskapet, styrets aktsomhetsplikt og behovet for å ivareta ansatte?
Nyhet fra Regnskap Norge
Netthandel i regnskapet – er det så vanskelig?
Netthandelen er høyere enn noen gang og står for all vekst i norsk handel. Dette medfører mange spørsmål om dokumentasjon og bokføring.
Nyhet fra Regnskap Norge
KS Komplett er raskere og har fått ny drakt
Du som har logget deg på etter 1. mars, har sikkert sett at kvalitetssikringsverktøyet vårt både oppfører seg og ser annerledes ut.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenklingsarbeidet operasjonaliseres!
Næringsministeren er på offensiven, og vi er fornøyde med at myndighetene har lyttet til rådene våre om operativt forenklingsarbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Anti-hvitvasking – oppdaterte lister over høyrisikoland
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak ved geografisk risiko. EU og FATF har oppdatert sine lister over høyrisikoland.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteetaten kontrollerer bruk av differensiert arbeidsgiveravgift
Særlig utfordrende er kravet om at selskapet ikke kan ha vært i økonomiske vanskeligheter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Velkommen til generalforsamling i Regnskap Norge 2022
Generalforsamlingen gjennomføres tirsdag 14. juni.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lik lønn, men ulik ledelse
Regnskap Norges lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flere menn enn kvinner sitter i ledende posisjoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: @Regnskapsstudenten landet drømmejobben på Instagram
Ukens gjest brukte sosiale medier til å fortelle om hverdagen som regnskapsstudent. Det resulterte i jobbtilbud før siste eksamen var avlagt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringens rentekrav ruinerer bedriftene
For andre måned på rad øker konkursene. – Uakseptabelt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge, og peker blant annet på forsinkelsesrenten mange virksomheter har fått som følge av koronatiltakene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lovverket står i veien for bærekraftige valg
Regnskap Norge oppfordrer regjeringen se på hvordan skatte- og og avgiftsregler kan bidra til bærekraft fremfor å motarbeide det.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger
Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Konkurransen i systemleverandørmarkedet
Konkurransetilsynet har forlenget meldeplikten for Visma med to nye år.
Nyhet fra Regnskap Norge
Omsorgsdager - dobbel kvote forlenges i 2022
I 2020 innførte daværende regjering ekstra omsorgsdager ved stengt skole og barnehage.
Jobber din bedrift aktivt med ARP?
<p>Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Jobber du og din bedrift aktivt med dett...
OTP-sparing fra første krone
Det er fra 1. januar 2022 trådt i kraft endringer i pensjonslovgivningen.
Lønnsstøtteordningen ifm. Covid-19
I desember ble regjeringen enig om en ny lønnsstøtteordning, der noen punkter fortsatt er under utarbeidelse.
Ønsker du å gi julegaver til dine ansatte?
Ønsker du å gi julegaver til dine ansatte kan det være nyttig å vite mer om hvor mye, hva og hvordan.
Ferie til overs i 2021?
Nok et turbulent år nærmer seg slutten, og vi ønsker å minne på våre kunder om å avvikle gjenværende ferie nå som juletiden står på trappa.