Nyheter

Plattformisering
Plattformisering fjerner konkurransebarrierer, skaper nye forretningsmodeller og snur hele bransjer opp ned. Hva med regnskapsbransjen?
Nyhet fra Regnskap Norge
Søk SkatteFUNN-midler innen garantifristen 1. september
Inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Det er ingen skam å snu!
Vi fortsetter kampen for å få våre myndigheter og politikere til å forstå hva millimeternøyaktigheten de etterstreber faktisk innebærer. 
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge debatterte nye regler som hindrer forenklinger og skaper kjeltringer
Flere meter med millimeterregler forvansker hverdagen til næringslivet. Det ble tydelig foran et fullsatt publikum under forenklingsdebatten på Arendalsuka.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søknad om merverdiavgiftskompensasjon må sendes inn innen 1. september
Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aksjeloven § 3-8 – Unntak for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet
Som hovedregel skal avtaler mellom aksjeselskap og aksjeeier mv inngås i tråd med saksbehandlingsreglene i § 3-8. Det er imidlertid praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen, noe denne artikkelen går nærmere inn på.
Nyhet fra Regnskap Norge
Klager behandlet i Klagenemnda for revisor- og regnskapsførersaker
Sakene omhandlet klager om avslag på søknad om autorisasjon som regnskapsfører og tilbakekall av autorisasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppfordring: Hvem skal du nominere til Årets Overskudd?
Flere har lurt på hva som kreves og hvem vi ser etter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert risikovurderingsrapport fra Finanstilsynet
Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Siste frist for innsendelse av årsregnskap er 31. juli
Det gis ingen utsettelse på fristen og forsinkelsesgebyr beregnes fra 1. august.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dom mot autorisert regnskapsfører
Autorisert regnskapsfører dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for manglende oppfyllelse av bokføringsbestemmelser, medvirkning til skattesvik og drift av regnskapsvirksomhet med grove regelbrudd over tid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag til opplysningsplikt om skatterådgiveres skatteplanleggingspakker
Et utvalg har utredet og vurdert skatterådgiveres opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker. Skatterådgivernes opplysningsplikt og taushetsplikt overfor skattemyndighetene er også vurdert.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattefritaket for arbeidsgivers dekning av flybilletter videreføres
Regjeringen går tilbake til den ordningen som gjaldt frem til nyttår 2019, slik at det fortsatt vil være skattefritak for arbeidsgivers dekning av pendleres besøkreiser med fly innenfor EØS området.
Nyhet fra Regnskap Norge
Riktig god sommer!
Her er litt av hva som rører seg på oppløpssiden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Er ny hvitvaskingsrutine på plass?
Eiendomsmeglere har allerede fått saftige bøter
Nyhet fra Regnskap Norge
Økokrim advarer - se opp for bedragerier i sommer
Falske fakturaer, e-post-svindel og CEO-bedragerier. Betaler du ut pengene, er de ofte tapt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Finanstilsynet med egen varslingsportal
Varsler kan om ønskelig gis anonymt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kursmenyen 2019 – hva bør du prioritere?
Faglige utfordringer står i kø og digitaliseringen påvirker hverdagen stadig mer og raskere. Hva bør etterutdanningen inneholde i år?
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag om endringer i aksjeloven
Nedre beløpsgrense for selskapets avtaler med aksjeeier mv. forhøyes
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny standard for EHF-faktura skaper hodebry for regnskapsførere og deres kunder
Fra 2020 kan ikke en PDF-faktura legges ved EHF-filen som en såkalt Commercial Invoice.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forsinkelsesrenten øker til 9,25 prosent fra 1. juli 2019
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 390 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye minstelønnssatser
Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hovedadministrator – ny rolle i Altinn
Rollen åpner for at daglig leder kan delegere tilgangstyring i Altinn til annen person.
Nyhet fra Regnskap Norge
Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument
Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes.
Nyhet fra Regnskap Norge
Når millimeterregler står i veien
Henrik Syse har vært innom og vi snakket om hva komplekse regler betyr for næringslivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Husk fristen for skattefri omdanning 1. juli
Dersom en skal kunne gjennomføre skattfri omdanning til aksjeselskap med virkning for inneværende år, er det et vilkår at selskapet er stiftet og melding er sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli. Denne fristen er absolutt!
Nyhet fra Regnskap Norge
Unngå å komme i ansvar i sommer!
Husk at når du ligger på en solseng på Kreta og mottar et hasteoppdrag fra kunden om bistand til betaling av faktura, så gjelder det samme profesjonsansvaret som om du hadde gjort jobben fra kontorstolen i Norge.
Nyhet fra Regnskap Norge
Seks ting å vurdere når du skal velge eller bytte skybasert regnskapssystem
«Regnskap i skyen» er først og fremst en plattform for samhandling, og derfor er det veldig viktig med gjennomtenkte rolleavklaringer, sier advokat Harald F. Strandenæs. Han mener integrasjonene som gode skysystemer tilbyr er spennende, men også rettslig krevende.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kunstig intelligens: Kan gi bedre innsikt i økonomien
– Foreløpig trumfer god regelstyring kunstig intelligens, men snart vil teknologi gi en mye bedre forståelse av hva tallene forteller om bedriftsøkonomien, sier Martin Vikesland. I dag leder han en regnskapsbedrift, etter 12 år som sjef for et digitalt konsulentselskap.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fjong: Moteriktig sirkulærøkonomi
Gjennom delingsøkonomien kan du allerede tjene penger på hytta, leiligheten og bilen din: Med fjong.com kan du også tjene penger på klærne dine.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tusen takk for et fint årsmøte!
Vår første generalforsamling med elektronisk avstemming er gjennomført og Akademiet er lansert.
Nyhet fra Regnskap Norge
Finansdepartementet vant i Staten mot Staten
Oslo tingrett avsa den 28. mai dom i saken der Finansdepartementet gikk til sak mot Skatteklagenemnda. Dette er den første saken der Finansdepartementet har benyttet søksmålsadgangen etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenklingskonferansen 2019
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup skal snakke om regjeringens digitaliseringspolitikk og bidraget den gir til forenklinger for næringslivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Det merverdiavgiftsrettslige utleiebegrepet og konsekvenser for ulike co-workingkonsepter
Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse vurdert forskjellige ytelser som typisk kan tilbys i et co-workingkonsept, og tatt stilling til avgiftsmessig behandling.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge og bransjen roses for sitt bidrag til forenklingsarbeidet
Årsmøtet 2019 er det femtiende av sitt slag. På foreningsdagen var det tydelig at det ikke bare er regnskapsbransjen som er i utvikling, men norsk økonomi i sin helhet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ett ærestegn og tre hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2019
Vi gratulerer Jarle Tveit, Roy Kristensen, May-Liz Christensen og Hanne Opsahl.
Nyhet fra Regnskap Norge
Styret gjenvalgt under generalforsamlingen i Regnskap Norge
Vi gratulerer og ser frem til et godt samarbeid videre.
Nyhet fra Regnskap Norge
Er du forberedt til kvalitetskontrollen?
Vi har laget en veiledning og tatt i mot nye ressurser som vil bidra med regnskapsfaglig tyngde og utvikling av kompetanseprogrammene våre.
Nyhet fra Regnskap Norge
Disse kontrollpunktene må du være obs på!
Her finner du en veiledning til de kontrollområdene som topper statistikken over mest forekommende feil.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsbedriftene presterer best!
Regnskapsførerne skårer høyt på kundetilfredshet i en ny undersøkelse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sky 101 – en innføring
Det du trenger å vite om sky for å kunne følge med i en normal lunsjsamtale om temaet, og kanskje også få inn noen egne poeng.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenklinger og naturalytelser på bordet hos skattedirektøren
Regnskap Norge hadde denne uken det årlige møtet med skattedirektøren, som vil fortsette forenklingsarbeidet i sin nye periode i stillingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap og skatt - kan vi få bedre samkjørt regelverk?
Finansdepartementet har fått utarbeidet en forstudie i hvordan regelverket for årsregnskap og skatt kan tilpasses hverandre. Dette for å se på forenklingsmuligheter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ekspertutvalg anbefaler én merverdiavgiftssats
Utvalget hadde fått i mandat å vurdere hvordan dagens merverdiavgiftssystem kan forenkles ved å redusere antall satser i systemet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2018
Regnskapsførere og revisorer kan også i 2019 søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skal du inngå ny avtale om IT-system?
Still krav til leverandøren for å sikre at du driver i samsvar med regnskapsførerloven og GRFS. Vi hjelper deg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sirkulærøkonomi på dagsorden i Trøndelag
Regnskapsbransjen er berettiget rollen som virksomhetenes nærmeste rådgiver – i lang tid fremover!
Nyhet fra Regnskap Norge
Har dine ansatte råd til «venner og kjente»-rabatter?
Én konsekvens av regjeringens nye regelverk for naturalytelser er at «venner og kjente»-rabatter kan bli så dyrt for både bedrift og ansatte at mange trolig vil avskaffe dem helt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personalbilletter - Transportsektoren får mer tid
Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. januar 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner
Endringen får virkning fra 1. mai 2019. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2019 blir dermed kr 98 866.
Nyhet fra Regnskap Norge
SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter
Ingen avskjæring av SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter for inntektsåret 2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring
Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag
Elektroniske tidsskrifter og bøker skal få fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning
Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik blir den nye arveloven
Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Finansdepartementet snur om personalforsikringer
Etter massiv «protest» fra Regnskap Norge og andre organisasjoner endrer Finansdepartementet reglene slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris som før.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personalforsikringer – økt skatt og merarbeid
I stedet for å lønnsinnberette andel av arbeidsgivers kostnad, skal den skattepliktige fordelen nå verdsettes til det den ansatte kan kjøpe forsikringen til privat. Resultatet kan gi stor skatteøkning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gratulerer med dagen!
Torsdag 9. mai er det 50 år siden Regnskap Norge ble stiftet under navnet Norske Regnskapsbyråers Forening. I dag markerer vi 50 år med utvikling og vekst.
Nyhet fra Regnskap Norge
Webinar om revidert nasjonalbudsjett
Torsdag 16. mai oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett.
Nyhet fra Regnskap Norge
Faktura for tilsynsavgift 2019
Tilsynsavgift å betale for 2019 er kr 1 772 for hver regnskapsfører.
Nyhet fra Regnskap Norge