Nyheter

DNB og Sparebank 1-alliansen kjøper opp 2/3 av Uni Micro
Sterke bindinger mellom aktørene i bransjen kan være til hinder for en effektiv konkurranse og partenes uavhengighet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – Start forberedelsene før jul
Næringsministeren oppfordrer bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor til å skaffe seg det.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Om å bygge opp en virksomhet, kommunikasjon og omdømme
Møt Ole Christian Apeland, en av Norges mest erfarne kommunikasjonsrådgivere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny revisorlov trer i kraft 1. januar 2021
Lovens tittel er Lov om revisjon og revisorer (revisorloven).
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 – erfaringer fra saksbehandlingen
Skatteetaten har sendt større foretak oversikt over hyppig forekommende feil, og oppfordrer mottakerne til å gjennomgå egne søknader for eventuelt å korrigere disse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Digitale julebord for ansatte er skattefritt
Julebord er ett av flere skatterelaterte temaer som tas opp av Skattedirektoratet i egen uttalelse om arbeidstakere på hjemmekontor.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall - OPPDATERT
Artikkelen er oppdatert med endringer fra forliket på Stortinget.
Nyhet fra Regnskap Norge
Snart reduseres oppbevaringstiden for tolldokumentasjon
Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og går inn for å redusere oppbevaringstiden for tolldokumentasjon fra ti til fem år.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ytterligere utsettelse med nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav
Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november.
Nyhet fra Regnskap Norge
Enighet på Stortinget om nye korona-tiltak
Blant tiltakene er justeringer i den nye kompensasjonsordningen og videreføring av lav momssats på 6 prosent første halvår 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Koronakrisen gir ikke alene grunnlag for forkortet varslingsfrist ved permitteringer
Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist.
Nyhet fra Regnskap Norge
Unntak for krav til kassasystem ved lavt kontantsalg
Bokføringspliktige som har kontantsalg under 50 000 kroner fra fast forretningssted i løpet av et regnskapsår, trenger ikke å benytte produkterklært kassasystem for å registrere og dokumentere kontantsalg.
Nyhet fra Regnskap Norge
SAF-T regnskapsfil skal kunne leveres
Skattedirektoratet forutsetter at bokføringspliktige har fått nødvendig funksjonalitet på plass.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav
For de som har søkt om midlertidig utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav legges det opp til nedbetaling i 6 månedlige terminer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Grønne støtteordninger til morgendagens arbeidsliv
Regjeringen bevilger penger til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart.
Nyhet fra Regnskap Norge
Vil dekke utgifter som skyldes innreisekarantene
Ny ordning skal dekke utgifter bedrifter har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Egen støtteordning til store publikumsåpne arrangementer
Regjeringen foreslår å gi 300 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt drosjeregelverk trådte i kraft 1. november
Skatteetaten med klar anbefaling om å bruke regnskapsfører. Dette for å sikre at alt gjøres riktig.
Nyhet fra Regnskap Norge
Rundskriv fra Finanstilsynet om utkontraktering
Det er utarbeidet en veiledning om utkontraktering for foretak under tilsyn. Den påvirker ikke dagens rammer for regnskapsbedrifter, men det er flere forhold å tenke på.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønnstilskudd - oppdragsbekreftelse
Bistår dere kunder med å søke eller bekrefte søknader om lønnstilskudd? Her finner du en oppdragsbekreftelse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren er næringslivets fastlege
Møt utfordrer, sivilingeniør, gründer og daglig leder i Sum, Roar Voll, om regnskapsførerens rolle og mulighetsrommet for bransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du rett overføringsgrunnlag for personopplysninger?
Schrems II-dommen i EU stoppet effektivt mange overføringer av personopplysninger til land utenfor EØS. Hva betyr dommen, skal jeg vente og se – eller brette opp ermene?
Nyhet fra Regnskap Norge
Forlenger regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger
Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger, samt forhøyet dagpengesats.
Nyhet fra Regnskap Norge
Faktaside om regnskapsbransjen
Vi har satt opp en egen faktaside om regnskapsbransjen. Her finner du oversikt over omsetning, største aktører, markedsstruktur, konsolidering, priser,
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønnstilskuddsordningen – husk fristen 5. november
Fristen for å søke om lønnstilskudd for permitterte ansatte som ble tatt tilbake i arbeid i juli og august er 5. november.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen utvides
Ordningen utvides med to måneder, til ut februar. Kravet til omsetningsfall senkes til 30 prosent, støtteandelen økes til 60 prosent og det øvre taket på tilskudd heves.
Nyhet fra Regnskap Norge
Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår
Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november
Endringen innebærer at alle henvendelser om skatt i fremtiden skal rettes til Skatteetaten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Næringslivets adgang til å bruke digitale møter forlenges til 1. juni 2021
Myndighetene forlenger virketiden for midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonssøknad faste kostnader – skjemamal til bekreftelsene
Vi har utarbeidet maler til bruk ved utarbeidelse av regnskapsførers bekreftelse til søknadene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjon faste kostnader - husk siste frist 31. oktober
Siste frist for å søke om tilskudd for månedene juni, juli og august er 31. oktober.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – fra 80 til 60 prosent dekning
Reduksjonen får virkning for november og desember 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Streng tidsfrist for inngåelse av justeringsavtale
Høyesterett har slått fast at fristen for å inngå justeringsavtale samsvarer med fristen for å levere mva-meldingen for den mva-terminen overdragelse av kapitalvare skjer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Løsningen på fremtidens ressursproblem
Det finnes ikke søppel mer, hevder Norsk Gjenvinning. Hva mener de med det og hvordan jobber de med endring?
Nyhet fra Regnskap Norge
DU kan få dobbeltarbeid fra 1. desember!
Du som er regnskapsfører og ikke har avklart tilganger og autorisasjoner for betaling i kundens bank før 1. desember, er i beste fall på vei til å få masse kjedelig dobbeltarbeid. Men tar du grep nå, kan du unngå problemer!
Nyhet fra Regnskap Norge
Nyhet: RN fri
Vi lanserer abonnementsløsning for nettkurs.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge inngår strategisk samarbeid med DIBkunnskap
Samarbeidet vil gi medlemmene et mer helhetlig tilbud, med ubegrenset tilgang til våre nettkurs og DIBkunnskaps oppslag- og rådgivningsverktøy.
Nyhet fra Regnskap Norge
Signeringsrettigheter i ny registreringsløsning for mva
Regnskapsfører vil kunne bistå kunden med mva-registrering. Dette har Regnskap Norge jobbet for.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny revisorlov snart klar
Den nye loven vil gi regnskapsførere med enkeltpersonforetak revisjonsplikt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Detaljer på plass for den nye støtteordningen for reiselivsnæringen
Foretaket må kunne vise til et omsetningsfall på minst 40 prosent. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte søknaden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag om at digitale og fysiske møter likestilles i boliglovgivningen
Midlertidig lov oppheves 1. november 2020
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du brukt kalkulatoren på kompensasjonsordning.no?
Vær oppmerksom på at den ikke tar høyde for alle faktorer som påvirker tilskuddet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Permitterte arbeidstakere kan opprettholde medlemskap i pensjonsordning
Midlertidige regler om medlemskap for permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges frem til og med 30. juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Passord – til glede og besvær
Hvor vanskelig er det å lage gode passord som sikrer digitale ressurser på en effektiv måte?
Nyhet fra Regnskap Norge
Lav mva-sats på 6 prosent videreføres ut 2020
Stortinget vedtok fredag 9. oktober 2020 å utvide ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % ut året.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge kommenterer statsbudsjettet 2021
Opptak av Regnskap Norges webinar der fagpersoner kommenterer regjeringens statbudsjett for 2021. Webinaret ble sendt 08.10.2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norges gjennomslag i statsbudsjettet
Det er gledelig å se at det næringspolitiske arbeidet gir avkastning. At regjeringen tar opp igjen saken om naturalytelser er et bevis på det.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2021 - Vaksiner blir skattefrie
Regjeringen foreslår at influensavaksine og eventuelle pandemivaksiner dekket av arbeidsgiver, skal være skattefrie fra 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2021 - Utleggstrekk i a-meldingen
I statsbudsjettet fremmes det forslag om at utleggstrekk utstedt av skatteoppkrever skal innrapporteres gjennom a–meldingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2021 – Endringer på formuesskatteområdet
Regjeringen foreslår flere endringer og justeringer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2021 - Den skattefrie gavegrensen økes fra 2 000 til 5 000 kroner
Regjeringen lover å gjøre regelverket for naturalytelser enklere å praktisere for arbeidsgivere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2021 - Trapper ned permitteringsordningen
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gå tilbake til permitteringsperiode på 26 uker fra 1. juli 2021 dersom forholdene ligger til rette for det.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsopplegget 2021 – forslag til statsbudsjett
Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hvordan jobbe med hvitvaskingsregelverket?
Hvordan implementere hvitvaskingsregelverket? Hva betegnes som en mistenkelig transaksjon? Dette er spørsmål som besvares i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bidra til å forbedre skattemeldingen for næringsdrivende
Er du interessert i å delta i pilotdrift neste år?
Nyhet fra Regnskap Norge
Lettere å flytte lån i lånegarantiordningen
Finansdepartementet har besluttet å gjøre det mulig for bedriftene å flytte garanterte lån fra én bank til en annen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nedsettelse av purregebyr og inkassosalærer
Endringene gjelder inndriving av pengekrav som forfaller etter 1. oktober 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Julebord og skatt i koronatid – mindre grupper godtas
Skattefrihet beholdes uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller refusjon av utgifter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Den digitale hverdagen krever bevissthet
Data er verdifullt for bedriftene – og for kriminelle. Som regnskapsfører skal du ivareta sikkerheten rundt kundedata. Økt bevissthet om IT-sikkerhet er nøkkelen. 
Nyhet fra Regnskap Norge