Nyheter

Ny utgave av Regelverk for regnskapsføring
I regelverksheftet finner du det mest sentrale regelverket om regnskapsføring.
Nyhet fra Regnskap Norge
Koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende forlenges
De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen foreslår flere økonomiske kompensasjonstiltak
Forslagene innebærer blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 og å forlenge støttetiltakene for kollektivtransport og fly ut mars.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ferieloven skal gjelde på Svalbard
Fra nyttår gjelder ferieloven også på Svalbard.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du kontroll på reglene for overføring av feriedager?
Her er en oversikt over reglene som gjelder ved overføring av feriedager.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forbered deg til årsoppgjøret 2021
God planlegging er nøkkelen. Systematisk arbeid med en årsoppgjørsplan gjør det mulig å fange opp typiske tidstyver og utfordringer i forbindelse med et årsoppgjør.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bedriftenes sjekkliste til årsoppgjøret
Regnskap Norges sjekkliste gjør årsoppgjøret enklere – for bedrifter og regnskapsførerne.
Nyhet fra Regnskap Norge
Budsjettforlik om statsbudsjettet 2022 : Ytterligere skatteøkninger
Budsjettforliket med SV inneholder ytterligere skjerpelser i formuesskatten og trinnskatten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: – Bort med regler som ikke kan etterleves
Det sier ukens gjest, Nils Fossum. Han er opptatt av forenklinger, særlig for de små virksomhetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Takseringsregler for 2021
Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2021 er publisert.
Nyhet fra Regnskap Norge
Enklere liv med Microsoft To-Do
Har du mye du skal huske? Dette lille programmet kan gjøre livet enklere for deg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling
En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utbytte før årsskiftet?
Økt utbytteskatt for personlige aksjonærer fra 2022 innebærer at utbytte bør vurderes vedtatt før årsskiftet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Import av varer – hva med fradragsrett for mva?
Fradragsrett for inngående mva ved kjøp av varer fra utlandet må vurderes på samme måte som for kjøp i Norge. Et sentralt vilkår for fradragsrett er at varen er anskaffet til bruk i avgiftspliktig virksomhet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny MVA-melding 2022
Ny MVA-melding trer i kraft fra 01.01.2022 og skal baseres på SAF-T MVA-koder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager
Kalkulatoren er nå oppdatert med tilskuddsperioden september og oktober 2021. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. I denne artikkelen finner du i tillegg avtalemaler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Julebord – hvilke skatteregler gjelder?
Julebordsesongen er i full gang. Husker du reglene?
Nyhet fra Regnskap Norge
Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?
Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik fungerer halvt skattetrekk
Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: – Regnskapsfører er hoffleverandøren av teknologi til AS Norge, sier Visma Software-direktøren
Oppkjøp, prising og samarbeid med kunden i sanntid er tema når administrerende direktør i Visma Software gjester Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønnsstatistikk for autoriserte regnskapsførere 2021 (+)
Statistikken bygger på Regnskap Norges årlige lønnsundersøkelse, sist gjennomført høsten 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Positiv markedsutvikling i regnskapsbransjen
Den årlige analysen viser en bransje i vekst. Samlet årlig omsetning per 2020 utgjør over 18,5 milliarder kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Økt skatt på formue og aksjeinntekter fra 2022
Her er Støre-regjeringens endringsforslag i tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen har vedtatt å forlenge koronatiltak i arbeidslivet ut året
Koronaordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende er forlenget ut 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder
Regnskap Norge lanserer en ny forenklingsrapport med 39 tiltak til regjeringen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny plikt fra 1. november 2021: Oversikt over reelle rettighetshavere
Selskap, foreninger, stiftelser og andre omfattes av ny lov om å identifisere og dokumentere reelle rettighetshavere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Finans Norge-sjefen om statsbudsjettet 2022
– Statsbudsjettet er disiplinert og fritt for snubletråder, sier Idar Kreutzer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen forlenger regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger
De midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningene er forlenget til og med 31. desember 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge bidrar i nordisk bærekraftrevolusjon
Nylig ble en ny nordisk bærekraftstandard for små- og mellomstore bedrifter lansert. – Vi er stolte av den nye standarden vi har utviklet sammen med nordiske kollegaer. Dette vil bidra til å erstatte «grønnvasking» med reell bærekraftrapportering, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny skattemelding for næringsdrivende
Er du regnskapsfører og leverer skattemeldingen på vegne av en kunde? Da er det viktig at du kjenner til hvilke endringer som kommer for innlevering av skattemeldingen til neste år.
Nyhet fra Regnskap Norge
Vil ha oppgjør med millimeterrapportering knyttet til reise og diett
Kan gi 550 millioner kroner i reduserte kostnader
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge advarer mot mva-kaos på elbiler
Å innføre mva. på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye elbiler vil skape utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny fagbok: Utsatt skatt-modellen
Regnskap Norges kursleder gjennom mange år, Jan Sørbø, har skrevet bok om midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høyesterett om transaksjonskostnader – tilbake til start
Høyesterett har avsagt en ny dom om fradragsretten for mva. på transaksjonskostnader. Etter mange hypoteser om hva som gjelder på dette området, synes dommen å bringe oss tilbake til lovens grunnleggende vilkår for fradragsrett.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: – Bedrifter som ikke leverer på bærekraft kan forsvinne
Sjefen i Revisorforeningen er sikker i sin sak; bærekraft er et konkurransefortrinn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny standard for bærekraftsrapportering utvider tjenestepekteret til regnskapsbransjen
– Regnskapsførerne fører allerede det finansielle regnskapet for kundene. Hvorfor ikke også føre regnskap over ikke-finansiell informasjon, spør Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hurdalsplattformen – Ap og Sps regjeringserklæring
Ap/Sps nye regjeringsplattform (Hurdalsplattformen) løfter frem forenklinger og rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter som en satsning. Samtidig varsles økt skattetrykk på formue og høyere inntekter, mens inntektsskatten skal reduseres for de med inntekter under 750 000 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge om regjeringserklæringen: – Viktige løfter om forenkling, men bekymringsfull varsel om nye byrder
I den nye regjeringsplattformen legges det vekt på forenkling for næringslivet, med forpliktelser om å redusere næringslivets kostnader med 11 milliarder kroner innen 2025.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2022: Momsplikt for akupunktører – unntak for naprapater og osteopater
Det legges opp til alminnelig mva-plikt på akupunktur, samt et kronglete og delvis midlertidig unntak for osteopater og naprapater.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsbudsjettet 2022: Endringer på lønn- og HR-området
Midlertidig feriepengeordning, endring i differensiert arbeidsgiveravgift, avvikling av særregler om dagpenger og unntak fra begrensning for arbeidsavklaringspenger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 og 3 - husk søknadsfristen 15. oktober
Søknadsfristen 15. oktober 2021 gjelder tilskuddsperioder fra september 2020 til og med juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag til statsbudsjett 2022: Skatte- og avgiftsopplegget
Redusert skatt på arbeidende kapital samt ny opsjonsskatteordning er noe av det regjeringen foreslår. Her er vår oppsummering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen forvansker forenklingen for næringslivet
I statsbudsjettet for 2022 foreslås bevilgninger til et register som innebærer nye administrative byrder for næringslivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Flere koronatiltak er avviklet fra og med 1. oktober 2021
Nå som vi går tilbake mot «normale» tider avsluttes flere koronatiltak.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: – En stille krig mellom regnskap-, bank- og softwarebransjen
Intunor-sjefen beskriver en krig mellom tre bransjer. Han mener regnskapsførerne stiller svakt i kampen mot bankene og ERP-systemene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Stadig behov for forenkling!
Debattantene under Forenklingskonferansen var enige om at god samhandling er viktig for vellykket digitalisering i det offentlige, og at de som berøres må involveres i lovgivningsprosessene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatering – Lav sats i mva-meldingen for 5. termin 2021
Regnskap Norge har fått opplyst at det ikke skal komme feilmelding når avgiftsbeløpet i post 5 baserer seg på to mva-satser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge effektiviserer fagsupporten
Fra og med 4. oktober tar vi imot henvendelser til fagsupporten vår via et webskjema.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge advarer: Fare for inndragning av flere hundre millioner koronakroner
Nærmere 2 500 bedrifter risikerer å måtte tilbakebetale koronastøtte som følge av at de ikke har oppfylt kravet om å sende inn bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tilskuddsordning innreisekarantene - husk søknadsfristen 30. september
Søknadsfristen 30. september 2021 gjelder tilskuddsperiodene mellom 1. november 2020 - 30. april 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges
Særreglene som forlenges får i første omgang varighet ut oktober 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 3 - kravet til omsetningsfall økes til 40 %
Endringen får virkning for september-oktober 2021, som er den siste perioden kompensasjonsordningen vil virke.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny regjering må fullføre revidering av forskriften om hjemmekontor
For små og mellomstore bedrifter kan rettigheter rundt fysisk arbeidsmiljø på hjemmekontor bli økonomisk utfordrende.   
Nyhet fra Regnskap Norge
Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent
Den midlertidige lave satsen endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Bransjen bør være oppmerksom på de praktiske utfordringene dette medfører.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: VIEW Ledger-sjefen om regnskapsbransjens utvikling
Sjefen i VIEW Ledger er sikker i sin sak; bransjen må innføre fastpris, regnskapsføreren må ta mer plass og eie rådgiverrollen – også når det gjelder bærekraft.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler
Enkelte særregler om permittering og dagpenger forlenges frem til 1. november i år.
Nyhet fra Regnskap Norge
Enda viktigere å innrapportere pensjon riktig!
Informasjon og råd til arbeidsgivere om pliktig innrapportering av tjenestepensjon etter endringen i januar i år.
Nyhet fra Regnskap Norge
1 100 deltok på Norges viktigste regnskapskonferanse
Rekordmange deltakere samlet seg onsdag på Overskudd 2021 for faglig påfyll, inspirasjon og kompetanseheving.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bransjeprisen Årets Overskudd 2021 til Yassin Azari
Yassin Azari, COO og partner i ECIT Hønefoss, mottok prisen under regnskapskonferansen Overskudd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets Overskudd 2021: Her er finalistene!
Kundeorientering, teknologiforståelse og gode ideer som gjennomføres er stikkord som kjennetegner årets finalister.
Nyhet fra Regnskap Norge