Nyheter

Våre fagdager 2022 – Skatt, avgift og rettslære
Blir det sjablonbeskatning på boliger, fritidseiendom, båter og andre eiendeler eid av selskaper? Og hva skjer med regnskapsførers ansvar etter ny regnskapsførerlov? Dette er høyaktuelle kurstemaer i høst.
Nyhet fra Regnskap Norge
Husk å avslutte sommervikarer
Arbeidsgiver har flere oppgaver når vikariatet er over, og dersom disse glemmes kan det få konsekvenser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aleneforsørgere må søke om ekstra omsorgsdager
Fra og med juni 2022 må de med aleneomsorg for barn sende søknad til NAV for å få ekstra omsorgsdager.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bli med på Forenklingskonferansen 2022
Tema er forutsetninger for enklere og bedre regulering og betydningen av offentlig-privat samarbeid. Innledere er blant andre næringsministeren, DFØ-sjefen og ex-statssekretær Paul Chaffey.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Næringsministeren om forenklinger for næringslivet, bærekraft og strømprisene
Hvordan går det med norsk næringsliv? Og hva er hovedutfordringen? Det svarer næringsministeren på i denne ukens podcast-episode.
Nyhet fra Regnskap Norge
Våre fagdager 2022 - regnskap og økonomistyring
Bærekraft, formidabel utgiftsøkning og digitaliserte bokføringsprosesser er sentrale stikkord i tiden, og som påvirker vår kursmeny. Dette er artikkel 2 av 3 om høstens fagdagsmeny.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert: Feil med kvitteringer ved innlevering av mva-meldingen
Feilen er rettet og kvitteringer sendes ut fortløpende.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bransjeprisen – Årets Overskudd
Nominer din kandidat innen 20. august!
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren er næringslivets fastlege
Hun må skrive flere resepter, og ikke bare stille diagnoser. Det sier ukens podcast-gjest om regnskapsføreren.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søknadsportalen for utsettelse av skattemeldingen er åpen
Søknaden om utsettelse av skattemeldingen til 20. august må sendes i den nye søknadsportalen på skatteetaten.no.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hør på podkast i sommer
Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ytterligere utsettelse av skattemeldingsfristen
Finansdepartementet har gitt regnskapsførere og revisorer ny utsettelse av skattemeldingsfristen til 20. august for inntil fem pst. av kundemassen, etter søknad.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utsatt skattemeldingsfrist til 4. juli
På grunn av tekniske problemer med innleveringstjenestene som oppsto 29. juni, utsettes leveringsfristen for skattemeldingen fra 30. juni 2022 til 4. juli 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Redusert tvangsmulkt for skattemeldingen 2021
Skattedirektoratet bekrefter at maksimalbeløpet for tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen for 2021 blir redusert fra 61 150 kroner til 12 230 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sommer, sol og svindel – hvordan unngå å bli lurt?
Fakturabedrageri utgjør en betydelig risiko for norsk næringsliv og ikke minst for regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kom i gang med åpenhetsloven
1. juli trer den nye åpenhetsloven i kraft. Hensikten er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelendringer fra 1. juli
Her er en oversikt over endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 på Finansdepartementets ansvarsområde.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren er bedriftens mann eller dame
Regnskapsføreren kontrollerer ikke bedriftene. Hen sitter på innsiden, bidrar til beslutningstakingen og utvikler virksomhetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ofte stilte spørsmål: Bokføring av kontantsalg
Få svar på ofte stilte spørsmål om bokføring og dokumentasjon av kontantsalg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Finansdepartementet har lagt frem proposisjon om ny regnskapsførerlov
Finansdepartementet følger i hovedsak opp regnskapsførerlovutvalgets forslag, men skjerper blant annet inn på sanksjonsbestemmelsene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger
Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aktuelt å forby regnskaps- og revisjonstjenester til alle selskaper etablert i Russland
EU har besluttet å utvide sanksjonsområdet til alle juridiske selskaper mv etablert i Russland. Det må forventes at Norge slutter seg til de utvidede sanksjonene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norges bærekraftsrapport 2021
Denne uken har Regnskap Norge publisert bransjeforeningens første bærekraftsrapport.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt styre i Regnskap Norge
Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Når utbetales feriepenger?
  Det nærmer seg ferietid og i juni er da de fleste får utbetalt sine feriepenger.
Nytt mva-kaos på elbiler
I dag ble det klart at regjeringen likevel innfører mva-fritak på elbiler opp til 500 000 kr. Den nye løsningen skaper store utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Påminnelser om betaling av tilsynsavgift
Regnskapsførere har fått påminnelse som kan gi inntrykk av at tilsynsavgift må betales før forfall. Påminnelsene skyldes en feil hos Skatteetaten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Moms – er det så komplisert?
Hør Regnskap Norges mva-ekspert gå igjennom de mest aktuelle og krevende momsreglene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ikke innlevert mva-melding vil ikke medføre sanksjoner
Det vil ikke ilegges tvangsmulkt eller beregnes forsinkelsesrenter til og med mandag 13. juni.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert: Systemfeil i Skatteetatens mva-portal
Regnskap Norge har fått opplyst at den mest alvorlige systemfeilen er rettet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høyt engasjement på medlemsmøte om strategi
Rekruttering var ett av temaene som engasjerte medlemmene på møtet om Regnskap Norges strategiske plan.
Nyhet fra Regnskap Norge
Flere bør ta ansvar for pensjonsrapportering
Leverer du lønnstjenester uten å ha ansvar for å rapportere pensjonsgrunnlaget til pensjonsleverandøren?
Nyhet fra Regnskap Norge
Husk frist for pensjon fra første krone
Overgangsreglene innebærer at bedrifter med OTP må ha tilpasset pensjonsordninger innen 30. juni.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ferievikarer – hva må du huske på?
Få oversikt over viktige regler rundt bruken av ferievikarer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ofte stilte spørsmål: Oppdragsutførelse
Hva må oppdragsutførelsen omfatte? Les fagsupportens svar på ofte stilte spørsmål om oppdragsutførelsen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Må du fremdeles ha kontorsted nær kunden?
Eller har teknologiske løsninger gjort geografisk beliggenhet mindre viktig? Regnskap Norge har sett nærmere på hva adressedata kan fortelle om betydningen av lokalisering og kort reiseavstand.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fortsatt lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene
Saksbehandlingstid for tiden på 14-15 virkedager.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Slik takler du hersketeknikker
Har du opplevd å bli latterliggjort, skampålagt eller usynliggjort? Da har du kanskje blitt utsatt for hersketeknikker.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ofte stilte spørsmål: Oppbevaring av regnskapsmateriale
Mange lurer på hvordan regnskapsmateriale skal oppbevares. Her svarer Regnskap Norges fagsupport på utvalgte spørsmål om oppbevaring av regnskapsmateriale.
Nyhet fra Regnskap Norge
Historisk nordisk samling hos Regnskap Norge
For første gang er Danmark representert som fullverdig medlem i Nordic Accountant Federation (NAF).
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik får du mer ut av fagsupporten
Regnskap Norges fagsupport gjør medlemmenes hverdag enklere og mer lønnsom. Vårt mål er å løfte kvaliteten i bransjen!
Nyhet fra Regnskap Norge
Er det forsvarlig å dele ut utbytte?
Utdeling av utbytte i 2022 påvirkes av etterdønningene fra koronapandemien og krigen i Ukraina.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fristutsettelse for skattemelding
Regnskapsfører som søker om utsettelse på vegne av sine kunder innen 31. mai får utsatt frist til 30. juni.
Nyhet fra Regnskap Norge
Folketrygdens grunnbeløp økes til 111 477 kroner
Endringen får virkning fra 1. mai 2022. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2022 blir dermed kr 109 784.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvorfor blir NACE-koden plutselig viktig?
Fremover kan NACE-koden påvirke hvilke betingelser virksomheten får i banken, og om virksomheten i det hele tatt kan få kreditt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hvorfor digger Accountor regnskap?
På grunn av den rivende utviklingen som innbefatter digitalisering og den grønne reisen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fjerner momsfritak på elbiler og innfører tilskuddsordning
Regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 2023, men samtidig innføre en tilskuddsordning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2022
Økt formueskattesats for upersonlige skattytere og omlegging av støtten til kjøp av elbiler er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.
Nyhet fra Regnskap Norge
Snart kan det bli uaktuelt å ha enkelte formuesobjekter i virksomheten
Forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap vil gjøre det uaktuelt å ha bolig og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter i virksomheten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tidlig ferieplanlegging lønner seg
Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver, som ofte må tenke på bemanning i ferieperioden, og for arbeidstaker, som skal planlegge ferien sin.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ferie og feriepenger
Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?
Nyhet fra Regnskap Norge
Digitalt medlemsmøte 7. juni
Gi dine innspill til Regnskap Norges strategiarbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ingen fristutsettelse for årsregnskap og skattemelding
Finansdepartementet har avslått vår anmodning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tematilsyn om kompensasjonsbekreftelser viser god kvalitet
Finanstilsynet har hatt tilsyn med hvordan regnskaps- og revisjonsbransjen har utført sine oppdrag med å bekrefte kompensasjonssøknader. Oppgaven er bestått.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Skatteekspert forklarer Carews tiltale om skatteunndragelse og Dæhlies skatteflukt
Hvorfor er Carew tiltalt for skatteunndragelse og hvorfor pakker Dæhlie langrennsskiene og drar? Hør Regnskap Norges egen skatteekspert ta for seg det siste årets mest omtalte skattesaker.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny advokatlov: Slutt for rettsrådmonopolet
Stortinget vedtok loven 28. april. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årsmelding 2021
Se Regnskap Norges årsberetning for 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Krever momsfri reparasjon
Regnskap Norge og syv andre organisasjoner ber regjeringen om å innføre merverdiavgift med nullsats for reparasjoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik skal el-bil med yrkeskjøring over 40 000 km verdsettes
El-bil med yrkeskjøring over 40 000 km skal verdsettes til 75 % av listepris som ny.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dansk søsterorganisasjon besøker Regnskap Norge
Cereda reiser hjem med mye inspirasjon fra den norske regnskapsbransjen og deres bransjeforening.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra 1. juli tre en helt ny lov i kraft: Åpenhetsloven
Er din bedrift er berørt av det nye lovverket som trer i kraft 1. juli? Finn ut mer om Åpenhetsloven, hvem den gjelder og hva som må gjøres.
20 000 arbeidsgivere risikerer tvangsmulkt
Arbeidsgivere som ikke oppfyller sin OTP-plikt, står i fare for å bli ilagt tvangsmulkt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Midlertidig ansettelse? Nye regler fra 1. juli 2022
  Reglene for kunne ansette arbeidstaker midlertidig endres fra 1. juli i år.
Ny hjemmekontorforskrift i kraft fra 1. juli 2022
Regjeringen har fastsatt endringene i hjemmekontorforskriften.
Arbeidsgivers styringsrett - handlingsrom og begrensninger
Styringsretten blir ofte omtalt som arbeidsgivers handlingsrom.
Omsorgsdager - dobbel kvote forlenges i 2022
I 2020 innførte daværende regjering ekstra omsorgsdager ved stengt skole og barnehage.
Jobber din bedrift aktivt med ARP?
<p>Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Jobber du og din bedrift aktivt med dett...
OTP-sparing fra første krone
Det er fra 1. januar 2022 trådt i kraft endringer i pensjonslovgivningen.
Lønnsstøtteordningen ifm. Covid-19
I desember ble regjeringen enig om en ny lønnsstøtteordning, der noen punkter fortsatt er under utarbeidelse.
Ønsker du å gi julegaver til dine ansatte?
Ønsker du å gi julegaver til dine ansatte kan det være nyttig å vite mer om hvor mye, hva og hvordan.
Ferie til overs i 2021?
Nok et turbulent år nærmer seg slutten, og vi ønsker å minne på våre kunder om å avvikle gjenværende ferie nå som juletiden står på trappa.