Nyheter

Energitilskuddsordningen - søknadsskjema og hjelpeskjema kontrollhandlinger tilgjengelig
Merk at fristen for å søke strømstøtte er søndag 11. desember.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nasjonal risikovurdering 2022 - hvitvasking og terrorfinansiering
Økokrim mener regnskapsførere har betydelig risiko for å bli utsatt for forsøk på hvitvasking.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny regnskapsførerlov - nok et skritt nærmere vedtak
Finanskomiteen innstiller på lovvedtak i tråd med forslaget i proposisjonen fra Finansdepartementet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny skattemelding for mva-kompensasjon
Fra og med 1. januar 2023 kommer skattemelding for merverdiavgiftkompensasjon i ny versjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ferie til overs? Her er reglene som gjelder..
Året 2022 nærmer seg slutten, og vi ønsker å minne om å avvikle gjenværende ferie nå som året nærmer seg omme...  
Slik kan regnskapsfører hjelpe kunden med bærekraft
Hvordan snakke med kundene om bærekraft? Og hvorfor bør regnskapsfører ta bærekraftssamtalen? Det svarer ukens podcast-gjest på.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik fungerer halvt skattetrekk
Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?
Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.
Nyhet fra Regnskap Norge
Julebord – hvilke skatteregler gjelder?
Julebordsesongen er i full gang. Husker du reglene?
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt hvitvaskingsrundskriv publisert
Det nye rundskrivet - rundskriv 4/2022 - gjelder alle rapporteringspliktige underlagt Finanstilsynets tilsyn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du kunder som ønsker å søke om strømstøtte?
Merk deg at søknadsfristen ligger an til å bli 9. desember.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets Overskudd 2022 om kvinnelig gründerskap og utviklingen i regnskapsbransjen
Ny regnskapsførerlov kan øke andelen kvinnelige toppledere i regnskapsbransjen. Det tror Linda-Mari Hatmosøy. Hør hvorfor i ukens podcast-episode!
Nyhet fra Regnskap Norge
SV foreslår drastiske skatteøkninger i alternativt statsbudsjett
48 prosent utbytteskatt er ett av forslagene til SV.
Nyhet fra Regnskap Norge
A-meldingen: Skal landkode brukes ved tjenestereiser og kortvarige kurs i utlandet?
Skattedirektoratet forteller til Regnskap Norge at landkode på a-meldingen ikke skal brukes i slike tilfeller.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen
Skatteetaten utvikler ny og enklere løsning for direkte registrering av A-meldingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Pensjonsinnretning skal rapporteres månedlig i a-meldingen
Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer (ni siffer) som skal oppgis.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sikkerhetsventilen for næringseiendom – Presiseringer av dokumentasjonsvilkåret fastsatt i skatteforskriften
Endringene får virkning fra og med inntektsåret 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ingen salgs- og kjøpsmelding
En bisetning i statsbudsjettet for 2023 tilkjennegir at det ikke blir noe av forslaget om rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statsstøtte og foretak i økonomiske vanskeligheter
Finansdepartementet har fulgt opp Regnskap Norges innspill om definisjonen av økonomiske vanskeligheter med Europakommisjonen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsbransjen mangler søkere til ledige stillinger
Bransjen strever med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Er løsningen å utdanne medarbeiderne selv?
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Spar tid på etterlevelsen av hvitvaskingsloven
RN Kundesjekk effektiviserer arbeidet med kundetiltakene, ifølge Kari Sletta i Accountor.
Nyhet fra Regnskap Norge
Løypemelding ny regnskapsførerlov
Finanskomiteen har fått frist til 22. november å avgi sin innstilling om regnskapsførerloven. Med det ligger det an til at Stortinget vil rekke å vedta loven før jul.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert: Meldinger i altinn om levert mva-melding
Skatteetaten er klar over problemet og jobber med å endre denne praksisen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Overtar mottaker skatteposisjoner på aksjer fått som arv eller gave fra utlandet?
I en nylig publisert bindende forhåndsuttalelse er det lagt til grunn at skattemessig kontinuitet ikke gjelder ved overføring av aksjer eller andeler som arv eller gave fra utlandet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny avtale for rådgivningsoppdrag i KS Komplett
Etterspurt avtale for rådgivningsoppdrag er nå tilgjengelig.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge forklarer: Skatte- og avgiftsendringene i statsbudsjettet 2023
Arbeidsgiveravgiften og elbilmomsen er blant endringene som Regnskap Norges eksperter i mva og skatt går grundig igjennom i denne ekstra podcast-episoden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Få oversikt over elbilmomsen
I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å innføre moms på elbiler. Her får du en innføring i hva forslaget innebærer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsføreren som får kunder på TikTok
Har du vurdert om din bedrift skal være på TikTok? Få tips av regnskapsføreren som har 19 000 følgere det sosiale nettverket.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsendringer i Statsbudsjettet 2023
Budsjettet innebærer flere vesentlige endringer. Blant annet foreslås det å innføre ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønn over 750.000 kroner i 2023.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utsetter nye regler for skattlegging av privat konsum til 2024
Det knyttet seg stor spenning til om det i statsbudsjettet ville komme endelig forslag til innføring av særregler for skattlegging av privat konsum i selskaper, den såkalte «monsterskatten».
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdaterte pensjonsforutsetninger pr 30.9.2022
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har publisert oppdatert veiledning om pensjonsforutsetninger pr 30.9.2022. Det er store endringer i alle forutsetninger sammenlignet med veiledning pr 31.12.2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvor langt kan kunstig intelligens gå?
Er kunstig intelligens en trussel mot regnskapsbransjen, eller har vi noen ess i ermet som gjør at vi holder stand mot maskinene? Svaret er ikke helt rett frem, vi må være litt kloke - bokstavelig talt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mørketallsundersøkelsen 2022
Tilfeldigheter, uflaks og menneskelige feil oppgis som hovedårsaker til at virksomheter blir forsøkt hacket eller blir utsatt for phishing. Hendelser forårsaket av egne ansatte utgjør nå en mindre andel av sikkerhetshendelser i norske virksomheter. Dette oppsummerer mørketalls-undersøkelsen for 2022 fra Næringslivets sikkerhetsråd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Energitilskudd med bekreftelse
Regjeringen legger opp til at søknad om energitilskudd skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor, etter samme modell som ble benyttet i kompensasjonsordningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny god regnskapsføringsskikk - viktig å starte forberedelser
Snart får vi ny regnskapsførerlov, og med den kommer også ny god regnskapsføringsskikk. Oppdatert utkast publiseres allerede nå.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen foreslår økt skatt på havbruk, vannkraft og landbasert vindkraft
Skatteøkningene anslås å tilføre staten 33 milliarder kroner i ekstra inntekter
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny mva-melding – erfaringer så langt
Andelen systeminnsending har allerede økt fra 13 % til hele 75 %.
Nyhet fra Regnskap Norge
NRS inviterer til åpent møte om fremtidig standardsetting
Fredag 30. september kan du gi innspill til kommende organisering av regnskapsstandardsetting.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan sikre bedriften mot cyberangrep?
80-90 % av datainnbruddene skyldes feil blant ansatte, erfarer leder for Nasjonalt cyberkrimsenter. Kompetanse reduserer risikoen betydelig.
Nyhet fra Regnskap Norge
Styrket satsing på forenkling gir bedriftene et konkurransefortrinn
Det sa næringsministeren under Forenklingskonferansen 2022. Samtidig løftet han betydningen av nettotenkning knyttet til forenklingsarbeidet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Merverdiavgift på oppkjøpskostnader – bedrift nektet fradragsrett
Oslo tingrett besluttet i sommer å ikke gi en bedrift fradragsrett for merverdiavgift på rådgivningstjenester i forbindelse med et industrielt oppkjøp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Historisk høy lønnsvekst i regnskapsbransjen
Autoriserte regnskapsførere tjener 5,9 % mer i 2022 enn i 2021. Det viser Regnskap Norges lønnsundersøkelse.
Nyhet fra Regnskap Norge
NRS utsetter oppdatering av veiledning om pensjonsforutsetninger
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) oppdaterer vanligvis veiledning om pensjonsforutsetninger pr. 30. august, men utsetter i år oppdateringen til 30. september.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringens strømstøtteordning for næringslivet er lagt frem
Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bransjeprisen Årets Overskudd 2022 til Linda-Mari Hatmosøy
Gratulerer til Linda-Mari Hatmosøy som mottok prisen under regnskapskonferansen Overskudd.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ett hederstegn ble utdelt på Overskudd 2022
Vi gratulerer Ellen Egenæs med hederstegnet. Bransjen og foreningen har i mange år nytt godt av hennes engasjement for kvalitet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2022
10. oktober og 5. desember er i år de sentrale datoene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Uttaksbeskatning av kunst – dyrt å donere
Det kan bli kostbart å donere kunst til veldedige formål, viser en BFU fra 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Husk å planlegge restferien
Det lønner seg å starte planlegging av restferien tidlig på høsten – både for arbeidsgiver og arbeidstaker.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny regnskapsførerlov – hva innebærer den?
Et mer fleksibelt etterutdanningskrav og tittelendring er blant nyhetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets Overskudd 2022: Her er finalistene
Kundeorientering, teknologiforståelse og erfaringsutveksling kjennetegner årets finalister.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skal omtvistede inngående fakturaer bokføres?
Skattedirektoratet har uttalt at kjøper både har rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten
Når det er mottatt forskudd, skal det utstedes salgsdokument i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Dette uttaler Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse av 29.08.22.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyr
Det er ikke gitt utsettelse for innsending av årsregnskapet til Regnskapsregisteret, men forsinkelsesgebyr kan søkes ettergitt hvis forsinkelsen skyldes «forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det».
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt i inkassoforskriften – endret maksimalsats for purregebyr
Hvor mye kan du nå ta for å sende gebyr? Hva er reglene for purregebyr og inkasso? Det svarer vi på her.
Nyhet fra Regnskap Norge
Få et faglig fellesskap og sparringspartnere
Ved å engasjere deg i lokale medlemsnettverk får du faglig og sosialt påfyll. Geir Høydalsvik oppfordrer alle til å utveksle erfaringer i ERFA-grupper.
Nyhet fra Regnskap Norge
Næringsbegrepet i skatte- og avgiftsretten til behandling i Høyesterett
Når driver man skatte- og avgiftsmessig næring? Det spørsmålet rammet Ramme Gård, som nå tar dommen til Høyesterett.
Nyhet fra Regnskap Norge
SkatteFUNN 2022 – Foretak i vanskeligheter basert på regnskapet for 2021
Prinsipputtalelse fra Skatteetaten vedrørende Skattefunnprosjekt for 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bli en «bærekraftsinfluenser»
Er du usikker på hvordan snakke med kundene om bærekraft? Her får du starthjelp til bærekraftssamtalen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny funksjonalitet i innlogget tjeneste for mva
Nå kan virksomheter finne KID-nummer for innbetaling av mva på Skatteetaten sine sider.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fagsupporten – din sparringspartner
Hvordan få mest mulig ut av fagsupporten? Hvem har tilgang? Hva er de merkeligste spørsmålene supporten har fått?
Nyhet fra Regnskap Norge
Når utbetales feriepenger?
  Det nærmer seg ferietid og i juni er da de fleste får utbetalt sine feriepenger.
Fra 1. juli tre en helt ny lov i kraft: Åpenhetsloven
Er din bedrift er berørt av det nye lovverket som trer i kraft 1. juli? Finn ut mer om Åpenhetsloven, hvem den gjelder og hva som må gjøres.
Midlertidig ansettelse? Nye regler fra 1. juli 2022
  Reglene for kunne ansette arbeidstaker midlertidig endres fra 1. juli i år.
Ny hjemmekontorforskrift i kraft fra 1. juli 2022
Regjeringen har fastsatt endringene i hjemmekontorforskriften.
Arbeidsgivers styringsrett - handlingsrom og begrensninger
Styringsretten blir ofte omtalt som arbeidsgivers handlingsrom.
Omsorgsdager - dobbel kvote forlenges i 2022
I 2020 innførte daværende regjering ekstra omsorgsdager ved stengt skole og barnehage.
Jobber din bedrift aktivt med ARP?
<p>Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Jobber du og din bedrift aktivt med dett...
OTP-sparing fra første krone
Det er fra 1. januar 2022 trådt i kraft endringer i pensjonslovgivningen.
Lønnsstøtteordningen ifm. Covid-19
I desember ble regjeringen enig om en ny lønnsstøtteordning, der noen punkter fortsatt er under utarbeidelse.
Ønsker du å gi julegaver til dine ansatte?
Ønsker du å gi julegaver til dine ansatte kan det være nyttig å vite mer om hvor mye, hva og hvordan.
Ferie til overs i 2021?
Nok et turbulent år nærmer seg slutten, og vi ønsker å minne på våre kunder om å avvikle gjenværende ferie nå som juletiden står på trappa.