Om oss

Regnskapskjeden Kvalitet & Ledelse ble startet i 1999 og har siden den gang vokst til å bli en solid aktør i Midt-Norge med nesten 65 medarbeidere fordelt på seks kontorer.

 


Kvalitet & Ledelse er en regnskapskjede med lokal forankring i Trøndelag, hvor hovedkontor befinner seg i Trondheim. Fra juni 2021 ble vi medlem av Saga KL, og gjennom vårt samarbeid er Kvalitet & Ledelse en del av Norges største regnskapsfranchiseforetak. Dette vil bidra positivt ved at man kan oppnå flere fordelere man kan ha ved å være en stor aktør, men samtidig ivareta det lokale eierskapet. 

Kvalitet & Ledelse har sitt hoved nedslagsfelt i Trøndelag, men har kunder over hele landet. Med lokal forankring er vi en solid aktør i Trøndelag, hvor vi er 65 ansatte fordelt over våre 6 kontorer.

Kjedekontoret er en viktig medspiller for medlemskontorene, og dens største oppgave og fokus er å serve medlemskontorene, slik at man sammen utfyller hverandre. På denne måten sørger man for at medlemskontorene er konkurransedyktige og d Vi er opptatt av gode tekniske løsninger, kompetanseutvikling og nettverksbygging. Gjennom samarbeidet oppnår våre kunder goder som blant annet personlige saksbehandlere, høyt kompetansenivå og gode IT-løsninger.

Kjeden har en flat struktur, hvor kjedekontoret eies og drives av medlemskontorene. På denne måten sikrer vi et tett samarbeid og eierskap til alle strategibeslutninger. Gjennom å samles flere ganger årlig får vi jevnlig tatt pulsen på markedet, og på denne måten stiller vi bedre rustet for å imøtekomme de ulike utfordringer i bransjen. 

Som franchiseforetak er vi på stadig på jakt etter nye regnskapskontor som har et ønske om å bli en lagspiller med oss og vårt fellesskap. Fellesskapet både gjennom Kvalitet & Ledelse, samt Saga KL, gir mange fordeler – ikke bare økonomisk, men også sosialt i tillegg til gjennom markedsføring, kompetanse og fremtidsmuligheter.